Klub Batalionowy zaprasza na dwa konkursy

0
689
2015-02-17 plakat: klub batalionowy

Biblioteka Klubu Batalionowego organizuje dwa ciekawe konkursy dla uczniów głogowskich szkół. W pierwszym dzieci za pomocą rysunku będą mogły pokazać, że saperzy są fajni, w drugim natomiast będzie można ocalić od zapomnienia swoją rodzinę.

Klub Batalionowy po raz kolejny wychodzi z inicjatywną do młodszych mieszkańców Głogowa. Tym razem postanowiono zorganizować dwa konkursy, w których pomysłowością wykazać będą się mogli uczniowie głogowskich szkół.

Pierwszy konkurs pt. „Saperzy są fajni” ma na celu potwierdzenie tej tezy przy pomocy dziecięcych zdolności plastycznych. Tematyka prac jest dość szeroka, bo jedynym jej założeniem jest nawiązanie do służby saperów – praca może dotyczyć tej współczesnej bądź służby w ujęciu historycznym. Praca nie może przekraczać rozmiaru A3, ale w technice jej wykonania uczestnicy mają pełną swobodę. Ważne jest, aby praca na odwrocie była podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

Prace należy dostarczyć do biblioteki Klubu Batalionowego do 27. marca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu.

Drugi konkurs dotyczyć będzie rodziny i jej przeszłości. „Ocalić od zapomnienia czyli moje korzenie rodzinne” to konkurs skierowany do dzieci i młodzieży. Jego celem jest zachęcenie uczestników do poznawania przeszłości własnej rodziny. Warto zajrzeć w głąb historii swoich najbliższych, bo może się okazać, że i wśród naszych krewnych były wybitne osobistości, które wywarły wpływ nie tylko na losy najbliższych, ale i na otoczenie oraz czasy, w których przyszło im żyć. Warto o nich pamiętać!

Prace konkursowe można wykonać w formie prezentacji multimedialnej lub pracy literackiej (do wyboru). Każde opracowanie powinno zawierać historię przynajmniej trzech pokoleń. Wypowiedź literacka powinna składać się najwyżej z sześciu stron A4 (czcionka arial 12 pkt, interlinia 1,5). Jeśli ktoś zdecyduje się na wykonanie pracy w formie prezentacji multimedialnej, powinien pamiętać, że należy wykonać ją w PowerPoint, a długość jej trwania nie powinna przekraczać 15 minut.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

  • szkoły podstawowe
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne

Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:

  • oryginalność wykonania opisu;
  • wykorzystanie źródeł (dokumenty, zdjęcia, drzewo genealogiczne itp.).

Każda praca musi zawierać opis: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, telefon kontaktowy.

Prace należy oddać do biblioteki Klubu Batalionowego do końca marca 2015. O wyłonieniu zwycięzców, decyduje jury powołane przez organizatorów. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w maju bieżącego roku.

W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.