Bony się sprawdziły

0
623

Wprowadzona w ubiegłym roku, forma aktywizacji zawodowej w formie bonów sprawdziła się. W tym roku kolejne osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy będą mogły skorzystać z bonów stażowych, zatrudnieniowych, szkoleniowych oraz zasiedleniowych.

Bony zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy pod koniec maja ubiegłego roku. Znowelizowana ustawa wprowadziła nowe instrumenty aktywizacji dla osób bezrobotnych.

Innowacyjność nowych rozwiązań miała polegać na pobudzaniu i podtrzymywaniu aktywności osób młodych w procesie poszukiwania zatrudnienia. System bonowy jest odejściem od wcześniejszej praktyki stosowanej przez urzędy pracy zgodnie, z którą to urząd pracy ma zapewnić osobie młodej określone formy wsparcia. Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę osobie młodej.

„Osoba bezrobotna musi sama poszukać pracodawcy, u którego chce pracować” – mówi Damian Piątek, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie i potwierdza dużą efektywność bonów jako formy aktywizacji zawodowej.

W głogowskim pośredniaku osoby bezrobotne mogą skorzystać z czterech rodzajów bonów.

Bon stażowy – bezrobotny musi na własną rękę znaleźć pracodawcę, który przyjmie go na półroczny staż. Osoba taka może otrzymać bon stażowy, gdy pracodawca zadeklaruje, że po odbyciu stażu zatrudni bezrobotnego na kolejne pół roku. Bon stażowy ważny jest tylko przez określony czas, w którym musi być zrealizowany.

Bon zatrudnieniowy – stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Bon na zasiedlenie jest dla osób, które planują podjąć pracę w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania co najmniej 80 km. Te pieniądze mają pomóc tym osobom zasiedlić się w nowym miejscu. Ważne jest to, że osoba w okresie 8 miesięcy musi przepracować co najmniej 6 miesięcy. Osoba, która otrzyma ten bon będzie musiała także wskazać potencjalnego pracodawcę.

Z kolei bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie bony zdały egzamin. W ubiegłym roku z bonów na zasiedlenie skorzystało 7 osób, z bonów zatrudnieniowych 3 osoby. Najwięcej osób skorzystało z bonów stażowych, bo aż 52. Najmniejszym powodzeniem cieszyły się bony szkoleniowe, z których skorzystały tylko dwie osoby.

W tym roku głogowski pośredniak przewiduje aktywizować ok. 70 osób w ramach bonów stażowych, 30 osób w ramach bonów zatrudnieniowych oraz 20 osób w ramach bonów na zasiedlenie. Na szkolenia indywidualne zabezpieczone są pieniądze dla 35 osób.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.