PUP: Spadła liczba bezrobotnych

0
595

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia, podczas której rozmawiano o programach pomocy dla osób bezrobotnych. Ze statystyk wynika, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przedstawiciele władz samorządowych wraz z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy rozmawiali między innymi o programach dla bezrobotnych.

Omówione zostały takie programy jak „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpożarowej”, „Drogi powiatowe na terenach gminnych” oraz „Prace przy zieleni na terenie miasta w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych”. Na spotkaniu przedstawiono także aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie głogowskim.

Spada bezrobocie

W grudniu 2014 roku w porównaniu do listopada 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 121 osób, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 419 osób. Liczba bezrobotnych w stosunku do 2013 roku zmniejszyła się o 9,2%.

Mniej prac interwencyjnych

W tym roku będzie mniej w porównaniu z poprzednim okresem prac interwencyjnych. W roku 2014 Gmina Miejska Głogów na prace interwencyjne przeznaczyła ok. 1 mln zł, w tym roku będzie to kwota 860 tys.zł.

Przy pracach interwencyjnych będzie też zatrudnionych mniej osób. W roku 2014 zatrudnione było w sumie ponad 100 osób. W roku bieżącym zatrudnionych będzie w sumie ok. 70 osób, z czego aktualnie zatrudnionych jest 30 osób (tzw. grupa zimowa), które pracować będą do 31 marca.

Więcej kobiet bez pracy

Jak wynika z ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, bez pracy pozostaje więcej kobiet niż mężczyzn. Liczba bezrobotnych w powiecie głogowskim na koniec grudnia 2014 roku wyniosła nieco ponad 4 tysiące w tym ponad 2,5 tysiąca kobiet
Liczba bezrobotnych w Głogowie to blisko 3 tysiące osób, z czego 1,800 to kobiety. Spadła też liczba liczba ofert pracy – o 8%  w stosunku do 2013 roku.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.