Nowa polityka podatkowa w Głogowie?

0
416
Stare-Miasto-Grodzka

Władze miasta chcą rozmawiać z przedsiębiorcami o podatkach w mieście. Biorą pod uwagę możliwość zróżnicowania podatku od nieruchomości w zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa. Głównym celem tych rozwiązań ma być ożywienie gospodarcze Głogowa, zwłaszcza Starego Miasta.

Działania zmierzające do zmiany polityki podatkowej ma poprzedzić utworzenie Rady Gospodarczej w Głogowie, którą prezydent w najbliższym czasie zamierza powołać. W jej skład weszliby przedstawiciele biznesu i lokalni przedsiębiorcy.

Na 29 stycznia zaplanowano pierwsze spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców. – „W czasie spotkania roboczego opracowane zostaną pierwsze założenia i cele Rady Gospodarczej, którą zamierzam powołać w Głogowie” – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Rada Gospodarcza ma być organem konsultacyjno – doradczym przy prezydencie Głogowa, który będzie reprezentował interesy głogowskim przedsiębiorców i pracodawców.

Władze miasta biorą pod uwagę możliwość zróżnicowania podatku od nieruchomości. O tym czy jest taka potrzeba i jak miałoby to wyglądać prezydent chce zapytać przedsiębiorców.

– „To na jakich zasadach będzie oparta nowa polityka podatkowa wymaga konsultacji z przedsiębiorcami (…) trzeba przeprowadzić dialog społeczny, zapytać przedsiębiorców, wsłuchać się w ich głos i przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne” – zapowiada zastępca prezydenta Głogowa, Piotr Poznański.

Działania te mają doprowadzić do ożywienia gospodarczego w mieście, a zwłaszcza Starego Miasta.

Głos w tej sprawie zabrał także Michał Frąckowiak prezes głogowskiego Koła Nowej Prawicy

– „Faworyzowanie wyłącznie terenu starówki uważam za błędne. Należy pomóc wszystkim przedsiębiorcom i nie dopuszczać do sytuacji, w której to przedsiębiorcy spoza Starego Miasta będą ponosić większe koszty funkcjonowania, a może nawet pokrywać umorzoną lub zmniejszoną wartość podatku ze starówki. Apeluję do władz miasta o rozważenie możliwości poszerzenia tej strefy o całe miasto Głogów z wyłączeniem obszaru terenów Huty Miedzi Głogów. Takie rozwiązanie zapewni małym i średnim przedsiębiorcom lepsze warunki do rozwoju swoich firm, co przełoży się spadek bezrobocia w Głogowie” – mówi Michał Frąckowiak i przypomina, że pomysł obniżenia lub likwidacji podatków od nieruchomości był jednym z głównych punktów jego programu wyborczego.

Także radny Paweł Chruszcz proponował obniżenie lub całkowitą likwidację podatku od nieruchomości.

Głogowscy przedsiębiorcy mogą liczyć też na inne formy pomocy. Jak poinformował nas zastępca prezydenta, w tym roku Rada Miasta zamierza przyjąć uchwałę o pomocy regionalnej, czyli o potencjalnych zwolnieniach z podatku od nieruchomości.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.