Dyskusji nie było. Budżet przyjęty

0
665
2014-12-08 sesja rada miasta (fot.P.Dudzicki) 02

Na wczorajszej sesji Rady Miasta, głogowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na rok 2015. Członkowie klubu Komitetu Jana Zubowskiego podkreślają, że jest to budżet poprzedniego prezydenta, do którego wprowadzono tylko kosmetyczne zmiany. Rafael Rokaszewicz zapowiada, że praca nad jego budżetem autorskim rozpocznie się dopiero w tym roku.

Członkowie klubu komitetu Jana Zubowskiego podkreślali, że przyjęty budżet jest budżetem poprzedniej ekipy rządzącej – „Do budżetu przygotowanego przez Jana Zubowskiego zostały wprowadzone kosmetyczne zmiany, w tym nasz klub zgłosił kilka wniosków (…) wiele zadań w budżecie jest kontynuacją działań podjętych w latach ubiegłych tj. przystań na Odrze, strategia docieplania jednostek oświatowych czy remonty boisk” – mówił Leszek Drankiewicz, przewodniczący Klubu radnych Komitetu Wyborców Jana Zubowskiego.

– „To jest naturalne, że w momencie zmiany władzy, kontynuuje się pewne zadania rozpoczęte i zapisane w budżecie. Ja tę wolę podtrzymałem. Przyjąłem również wnioski radnych, proponując nawet pewne formy realizacji i finansowania ich, wykazując tym samym to, o czym już wcześniej mówiłem, a więc chęć i wolę współpracy z radnymi” – mówił Rafael Rokaszewicz i dodał, że praca nad jego budżetem autorskim zacznie się dopiero w tym roku.

W budżecie na ten rok, radni z Komitetu Jana Zubowskiego zmniejszyli o kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacje na organizację kilku wydarzeń kulturalnych. Chodzi między innymi o organizację jarmarku mieszczańskiego, realizację zadania „Głogów 1109 pamiętamy” i zjazd głogowski oraz organizację imprezy „W cieniu kolegiaty.”

–„Te inwestycje kulturalne chlelibyśmy odwlec w czasie ze względu na to, aby poznać preliminarz co do tych wydarzeń kulturalnych” – wyjaśniał Leszek Drankiewicz.

Radni z klubu Zubowskiego zmniejszyli także o kwotę 50 tysięcy złotych wydatki na współfinansowanie Straży Pożarnej – „Uważamy, że te środki, które były wcześniej przedstawione są wystarczające” – argumentował przewodniczący klubu Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaproponował Radzie Miejskiej, by te środki zapisać w Rezerwie Ogólnej Budżetu Miasta. Radni tę propozycję przyjęli jednogłośnie.

Zarówno prezydent jak i radni zgodnie twierdzą, że obecny rok będzie czasem przygotowania wielu dokumentacji do ważnych inwestycji.

W czasie przeznaczonym na dyskusję na temat uchwały budżetowej żaden radny nie zabrał głosu, po czym jednogłośnie przyjęto uchwałę. W tym roku w budżecie gminy planowana jest nadwyżka. Przychody gminy planowane są na ponad 241, 5 mln złotych, a wydatki sięgają kwoty 240 mln złotych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.