Głogów: Jeden plac – wiele funkcji

0
555
2014-03-19-chrobry niepełnosprawni@Głogow-01

96 tysięcy złotych otrzymał Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie, od fundacji KGHM Polska Miedź, na realizację projektu „Bajkowy zakątek”. Dzięki pozyskanym środkom, powstanie tam nowy plac zabaw, który będzie spełniał zarówno rolę rekreacyjną jak i rehabilitacyjną, integracyjną, a przede wszystkim terapeutyczną.

Fundacja Polska Miedź KGHM, jeszcze w 2014 roku, przyznała 96 tysięcy zł na wniosek złożony przez Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”, na realizację projektu „Bajkowy zakątek”. Celem projektu jest zagospodarowania terenu wokół budynku pod utworzenie placu zabaw przy filii Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” – Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie przy ul. Norwida 3.

– „Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na prace związane z przebudową i zagospodarowaniem terenu filii DPS „Magnolia”, które są pierwszym, niezbędnym etapem utworzenia placu zabaw dla dzieci. W tym etapie planowane jest prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową tarasów, budowy podjazdów dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu” – informuje Bartłomiej Adamczak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu zielonego, co umożliwi utworzenie nowego placu zabaw na terenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu sprzętu dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, tak aby powstało miejsce do zabaw i wypoczynku.

Będzie to miejsce, które będzie spełniało nie tylko rolę rekreacyjną, ale również rehabilitacyjną, integracyjną i przede wszystkim terapeutyczną.

Po zakończeniu realizacji działań nie tylko niepełnosprawne dzieci z Domu Pomocy Społecznej ale i z terenu miasta będą miały możliwość korzystania z aktywnej zabawy na świeżym powietrzu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.