Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku

0
585
logo 2013-03-13-ZUS@Glogow-logo-001

Od stycznia 2015 zaczną obowiązywać nowe, wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców. Zmiana kwot składek ZUS wynika z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej służy obliczaniu podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców. Podstawę tą stanowi kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącego 3959 zł) , a wiec 2375,40 zł. W praktyce właśnie z tej kwoty korzystają przedsiębiorcy ustalając wszystkie składki ZUS za poszczególne miesiące roku.

Dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. stanowi kwota nie niższa niż 2375,40 zł (60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek) składki za miesiące styczeń – grudzień 2015 r. nie mogą być niższe:
– na ubezpieczenie emerytalne – od 463,68 zł (tj. 19,52%),
– na ubezpieczenia rentowe – od 190,03 zł (tj. 8%),
– na ubezpieczenie chorobowe – od 58,20 zł (tj. 2,45%).

Rozpoczynający działalność gospodarczą początkowo mają prawo do preferencyjnych składek ZUS. To oznacza, że przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi dla nich zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. stanowi kwota nie niższa niż 525,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.), składki za miesiące styczeń – grudzień 2015 r. nie mogą być niższe:
– na ubezpieczenie emerytalne – od 102,48 zł (tj. 19,52%),
– na ubezpieczenia rentowe – od 42,00 zł (tj. 8%),
– na ubezpieczenie chorobowe – od 12,86 zł (tj. 2,45%).

Pozostałe stopy procentowe składek wynoszą:
– 0,10% – składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– 2,45% – składka na Fundusz Pracy.

„Szczegółową informację o ustalaniu wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć w poradniku Zakładu zamieszczonym na stronie internetowej zus.pl oraz w formie papierowej w każdej jednostce ZUS.” – informuje rzeczniczka prasowa oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, Emilia Nowakowska.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.