Dyrektor głogowskiego muzeum w ministerialnej radzie

0
433
zdjęcie 2014-04-02-Leszek-Lenarczyk@wykład@muzeum@Głogów-01

Dyrektor głogowskiego Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie został członkiem Rady do Spraw Muzeum przy ministrze kultury. Wybory do niej odbyły się podczas VI Zjazdu Muzeów Rejestrowych, zwołanego przez Małgorzatę Omilanowską, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

VI Zjazd Muzeów Rejestrowanych odbył się 14 stycznia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Spotkanie otworzyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Zjazdy przedstawicieli muzeów rejestrowych organizowane są co trzy lata. W ostatnim wzięło udział 122 delegatów, bo właśnie tyle placówek wpisanych jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z głównych zadań zjazdu było wyłonienie jedenastu kandydatów do Rady do Spraw Muzeów. W tym gronie znalazł się Leszek Lenarczyk, dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie.

Całą radę tworzy 21 muzealników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa.

Pozostałą dziesiątkę wskaże minister kultury i dziedzictwa narodowego. Rada do Spraw Muzeów jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach, które dotyczą zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.

Zjazd Muzeów Rejestrowych był także okazją do wielu rozmów kuluarowych. Dyrektor MAH spotkał się między innymi z minister Małgorzatą Omilanowską. – „Bardzo nas cieszy fakt, że pani minister obiecała swe wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez głogowskie muzeum” – mówi dyrektor Leszek Lenarczyk.

Leszek Lenarczyk dyrektorem muzeum jest już od 1980 roku. Z wykształcenia jest muzeologiem i archeologiem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.