Gmina Kotla: Są pieniądze na publikację wspomnień

0
527
Arch.-2012-06-21-gmina-kotla-01

15 tysięcy złotych pozyskała gmina Kotla na wydanie publikacji „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia osadników Rejonu Gminy Kotla”. Pozyskane środki umożliwią wydanie 500 egzemplarzy w formie książkowej wspomnień osadników i ich następców. Publikacja ukaże się jeszcze w I kwartale tego roku.

Zbiór wspomnień zostanie wydany dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Kotla pozyskała na ten cel 15 tysięcy złotych.

9 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Lidią Zwarycz podpisali umowę o przyznanie pomocy na to zadanie.

Pozyskane środki umożliwią wydanie 500 egzemplarzy w formie książkowej wspomnień osadników i ich następców.
Celem operacji jest tworzenie wizerunku oraz promocja terenu gminy Kotla poprzez wydanie publikacji przybliżającej historię regionu.

„Operacja umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kotla przez rozpowszechnienie i utrwalenie jej dziedzictwa kulturowego.” – mówi wójt gminy Kotla, Łukasz Horbatowski.

Publikacja ukaże się jeszcze w I kwartale tego roku.

Przypomnijmy, że także gmina Jerzmanowa wydała swoje publikacje pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej gminy Jerzmanowa”.  Część pierwsza została wydana w 2012r., a część druga w ubiegłym roku. Publikacja jest pamiętnikiem, w którym opisane są cenne wspomnienia 10 bohaterów, którzy w czasie wojny lub tuż po niej osiedlili się na terenie gminy Jerzmanowa. Ponad 300-stronicowa publikacja napisana została przez Marka Roberta Górniaka – pracownika KUL. Wspomnienia wydane zostały przez Gminę Jerzmanowa w nakładzie 500 egzemplarzy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.