Ruszy budowa S3 od Nowej Soli do Lubina

0
573

Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ostatnim czasie podpisał umowy dotyczące wykonawstwa trzech odcinków drogi ekspresowej S3. Odcinki łącznie mierzą prawie 50 km i składają się na nie trzy etapy: od węzła Nowa Sól do węzła Gaworzyce, od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów oraz od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad zakończył procedurę przetargową, która związana była z rozpoczęciem budowy aż trzech odcinków drogi ekspresowej s3 biegnących przez Zagłębie Miedziowe.

Jako pierwsze podpisano umowy na zadania, w ramach których powstaną odcinki drogi od Nowej Soli do węzła Gaworzyce i od węzła Gaworzyce do Kaźmierzów. Łączna długość tych odcinków to ponad 33 km.

Trzecia podpisana umowa dotyczy prawie 14,5 kilometrowego odcinka łączącego węzeł Kaźmierzów z węzłem Lubin Północ. Wybrano również wykonawcę tego zadania. Trzeci odcinek drogi wykona grupa współpracujących ze sobą firm Salini/Todini/Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Tribex, które to firmy zrealizują zadanie za blisko 561 mln zł.

Łączna wartość wszystkich trzech umów to ok. 1,3 mld zł.

Podjęto również decyzję o pozostałych dwóch odcinkach S3, na które składają się węzeł Lubin Północ do węzła Lubin Południe oraz Lubin Południe do węzła Legnica II. Podpisanie umów na te odcinki drogi planowane jest na styczeń 2015.

Łączna długość drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli do Legnicy będzie mierzyła prawie 80 km, a jej koszt szacowany jest na blisko 2,5 mld zł. Oddanie drogi do ruchu zaplanowane jest na połowę 2018 roku.

Trwa również przetarg na dwa kolejne odcinki S3, które połączą Legnicę z Jaworem, a Jawor z Bolkowem. Łączna długość tego odcinka to ponad 38 km. Umowy w sprawie tego etapu budowy S3 planowane są na połowę 2015 roku, a koniec ich realizacji i oddanie dróg do użytku na przełom 2018/2019 roku.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.