Wieczór Wspomnień w Jerzmanowej

0
737
2014-12-20 zdjęcie: smardzów 2

Stare fotografie, slajdy ukazujące powojenną historię mieszkańców, świece, gorąca herbata… Tak wyglądał Wieczór Wspomnień w Smardzowie, na który zgromadzonych gości zaprosił Wójt Lesław Golba oraz Stowarzyszenie RAZEM DLA SMARDZOWA.

Ponad 100 osób przybyło na zaproszenia Wójta Lesława Golby i Stowarzyszenia RAZEM DLA SMARDZOWA, którzy postanowili urządzić Wieczór Wspomnień swojej gminy. O historii jej ”opowiadały” zebrane fotografie, przygotowana prezentacja ukazująca powojenną historię gminy, nastrojowe świece i zgromadzeni goście. W takiej atmosferze uczestnicy Wieczoru Wspomnień mogli cofnąć się w czasie, spotkać się z rzadko widywanymi sąsiadami z innych miejscowości i wspólnie jeszcze raz przeżyć, a młodsi poznać. historię gminy.

Pierwsza część wieczoru poświęcona była przemianą lat 80′, budowaniu demokracji, pierwszym wyborom, o których zgromadzonym gościom opowiadał Dariusz Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Wygłosił on wykład pt. ”Polska w okresie przełomu, z perspektywy wydarzeń w Zagłębiu Miedziowym’‘.

2014-12-20 zdjęcie: smardzów

Kolejna część spotkania poświęcona była czasom o wiele bardziej odległym i wydarzeniom towarzyszącym osadnictwu na ziemiach odzyskanych. Uroczystość promowała wydanie II części publikacji pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej gminy Jerzmanowa”. Podobnie do pierwszej, druga część również jest wzruszającym pamiętnikiem pełnym przeżyć, zawierającym cenne wspomnienia dziecięciu bohaterów, którzy  czasie wojny lub tuż po niej osiedlili się na terenie gminy: Zbigniewa Delewicza, Michaliny Hankiewicz (wspomnienia spisała siostra Maria Kubas), Stanisławy Kołodzińskiej, Władysława Krajewskiego, Ireny Kubiak, Zofii Kuczyńskiej, Romualdy Lichoń, Witolda Pawłowskiego, Zofii Skoczek i Jana Trzeszcza.

Ponad 300-stronnicowa publikacja jest autorstwa Marka Roberta Górniaka – pracownika KUL, który na Wieczorze Wspomnień był gościem honorowym. Publikacja nie powstałaby bez osób, które stanowiły filar przedsięwzięcia poprzez gromadzenie materiałów, gromadzenie archiwalnych dokumentów i zdjęć, wysłuchując i spisując wspomnienia. Marcin Kuchnicki, Karolina Frąszczak, Krystyna Piluś oraz Anna Skoczek to osoby, którym Wójt gminy Lesław Golba serdecznie podziękował za wkład w powstanie publikacji. Wójt uhonorował bohaterów oraz osoby wspierające przedsięwzięcie statuetkami i okolicznościowymi prezentami.

Wspomnienia wydane zostały przez gminę Jerzmanowa w nakładzie 500 egzemplarzy. Inie nieodpłatna dystrybucja odbywa się poprzez Urząd Gminy Jerzmanowa (pokój nr 7).

fot. jerzmanowa.com.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.