„Multisport” w Kotli dobiegł końca

0
431
2014-12-04 zdjęcie: multisport

Dobiegł końca ogólnopolski projekt ”MultiSport”, który realizowany był również przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Kotli. Celem programu było rozpowszechnienie sportowej i prozdrowotnej postawy wśród uczniów klas IV-VI. Jak mówią trenerzy, pod okiem których prowadzone były treningi w Kotli – cel został osiągnięty.

Chętnych nie brakowało, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowanie wśród uczniów – opowiada trenerka pani Lilla Sobolewska, która w gminie Kotla wraz z uczniami klas IV-VI realizowała projekt ”MultiSport”.

Ideą ogólnopolskiego projektu ”MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży klas IV–VI szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczniów. Ważnym założeniem projektu jest również, aby realizacja zajęć odbywała się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając tym samym uczestników projektu do wyboru preferowanej przez siebie formy aktywności fizycznej tak, aby zgadzała się ona z indywidualnymi predyspozycjami ucznia.

Minister Kultury i Sportu rekomendował strukturę realizacji projektu w kilku blokach. Blok 1 stanowi  zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczeń kształtujących podstawowe cechy motoryczne takie, jak: siła, szybkość, zwinność gibkość i wytrzymałość. Blok 2 są to gry i zabawy oraz gry zespołowe, m.in.: piłka, nożna piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej oraz blok 3, w którym znajdują się sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

2014-12-04 zdjęcie: multisport 2

Projekt ”MultiSport” realizowany był przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Kotli. Podczas pozalekcyjnych zajęć uczniowie Gminy Kotla mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach sportowych. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu i swoim zasięgiem obejmowały wiele bloków tematycznych, tj. szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność i gry ruchowe, jak również sporty typu tenis stołowy czy badminton, co miało na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami.

Treningi pod okiem pani Lilli Sobolewskiej odbywały się trzy razy w tygodniu. W czerwcu przekazano uczestnikom projektu nowy sprzęt sportowy, który znacznie ułatwił realizację treningów w ramach”MultiSport”.

Dzięki takim treningom każdy mógł sprawdzać swoje możliwości i je udoskonalić – kończy pani Lilla Sobolewska.

Projekt ”MultiSport” ma charakter ogólnopolski. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych. Liczba uczestników i grup ćwiczebnych jest uzależniona od ilości chętnych w danym regionie. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, na którego tegoroczną edycję zaplanowano kwotę w wysokości 6 mln złotych, która to kwota rozdzielona została na poszczególne województwa proporcjonalnie do liczby uczniów klas IV–VI szkół podstawowych. Projekt ”MultiSport” jest realizowany do 31 grudnia 2014 roku.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.