Gmina Jerzmanowa: Spotkali się, aby powspominać

0
733
2014-11-29-wieczór wspomnień@Smardzów

Ponad 100 osób przybyło na zaproszenie wójta Lesława Golby i Stowarzyszenia Razem dla Smardzowa, by wziąć udział w Wieczorze Wspomnień, który odbył się 22 listopada w Smardzowie. Podczas spotkania odbyła się promocja publikacji pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej gminy Jerzmanowa”. Wspomnienia wydane zostały przez Gminę Jerzmanowa w nakładzie 500 egzemplarzy.

Stare fotografie, slajdy ukazujące powojenną historię mieszkańców gminy Jerzmanowa, świece, nastrojowa atmosfera, gorąca herbata i ciasto i ludzie, którzy przybyli by powspominać, podzielić się swoimi przeżyciami, spotkać się ze swoimi sąsiadami z innych miejscowości.

Pierwsza część imprezy poświęcona była przemianom lat 80- tych, budowaniu demokracji, pierwszym wyborom, a nawiązywał do tego prelegent Dariusz Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, który wygłosił wykład pt. „Polska w okresie przełomu, z perspektywy wydarzeń w Zagłębiu Miedziowym”. Kolejna cześć spotkania poświęcona była czasom o wiele bardziej odległym – powojennym i wydarzeniom towarzyszącym osadnictwu na ziemiach odzyskanych.

Podczas uroczystości promowane było wydanie II części publikacji pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej gminy Jerzmanowa”. Podobnie jak pierwsza część, wydana w 2012r., publikacja jest pamiętnikiem, w którym opisane są cenne wspomnienia 10 bohaterów, którzy w czasie wojny lub tuż po niej osiedlili się na terenie gminy Jerzmanowa.

Ponad 300-stronicowa publikacja napisana została przez Marka Roberta Górniaka – pracownika KUL, który był honorowym gościem Wieczoru Wspomnień. Filarami przedsięwzięcia były również osoby, które gromadziły materiały, zbierały archiwalne dokumenty i zdjęcia, wysłuchiwały i spisywały wspomnienia: Marcin Kuchnicki, Karolina Frąszczak, Krystyna Piluś oraz Anna Skoczek.

W podziękowaniu za wkład w powstanie książki wójt Lesław Golba uhonorował bohaterów oraz osoby wspierające to cenne przedsięwzięcie statuetkami i okolicznościowymi prezentami. Wspomnienia wydane zostały przez Gminę Jerzmanowa w nakładzie 500 egzemplarzy. Ich nieodpłatna dystrybucja odbywa się poprzez Urząd Gminy Jerzmanowa.

źródło: Urząd Gminy Jerzmanowa

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.