Marszałek województwa: W jedności siła

0
694
2014-11-27-Cezary Przybylski-wójtowie gmin powiatu głogowskiego@konferencja prasowa@Głogów

Tam gdzie jest zgoda tam łatwiej pozyskiwać środki i realizować wspólne projekty – to zdanie było wielokrotnie powtarzane podczas wczorajszego spotkania marszałka województwa dolnośląskiego ze starostą głogowskim oraz wszystkimi wójtami powiatu głogowskiego. Samorządowcy rozmawiali o nowej perspektywie finansowej i możliwościach jakie stoją przed samorządami w najbliższych czterech latach.

Wczoraj w Głogowie gościł marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Z marszałkiem spotkali się wójtowie wszystkich gmin powiatu głogowskiego oraz starosta Rafael Rokaszewicz. Samorządowcy mówili głównie o współpracy samorządów w zbliżającej się perspektywie finansowej.

„Możemy, pracując w harmonii, realizować wspólne działania ponad podziałami” – mówił Rafael Rokaszewicz. Starosta podkreślił znaczenie dobrej współpracy z urzędem marszałkowskim, w sytuacji kiedy Głogów nie ma swojego przedstawiciela w sejmiku wojewódzkim.

Zdaniem Rokaszewicza wiele projektów w nowej perspektywie finansowej będzie można realizować na zasadzie partnerstwa –„Będą one lepiej punktowane jeżeli będą realizowane w partnerstwie samorządowym. Taka harmonia między miastem, powiatem, gminami i województwem dolnośląskim jest kluczem do sukcesu i gwarancją wielu zadań” – dodał starosta.

O harmonijnej współpracy mówił też Cezary Przybylski – „Tam gdzie jest zgoda tam łatwiej pozyskiwać środki i realizować wspólne projekty” – mówił marszałek województwa dolnośląskiego.

Marszałek podkreślił wagę współpracy zwłaszcza przy jednym z najważniejszych projektów jakim jest budowa drugiego mostu w Głogowie. Budowa mostu obecnie jest wpisana na liście rezerwowej – „Jestem głęboko przekonany, że to zadanie będzie zrealizowane w tym okresie programowania” – zapewniał Przybylski.

„W mieście jak i w powiecie musi być ogromna współpraca między wójtami oraz prezydentem miasta. Musi być silnie zdeterminowany prezydent i wójtowie, którzy wierzą, że można coś zmienić” – podsumował Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice.

Przed samorządami kolejne wyzwania. Dużo będzie zależało od skuteczności i dobrych wniosków złożonych przez samorządowców.

Pod koniec tego roku województwo dolnośląskie podpisze Regionalny Program Operacyjny. Marszałek zaznaczył, że w RPO brakuje środków na drogi lokalne – „Wydzieliliśmy 15% z alokacji, czyli ok. 120 mln złotych na drogi gminne i powiatowe. 15% pochodziłoby z wkładów własnych gmin, pozostałe środki to środki z RPO.”

Środki zewnętrzne jakie udało się pozyskać w gminach oraz powiecie głogowskim w ostatnich czterech latach:

Gmina Żukowice – 12 mln,

Gmina Głogów 15 mln,

Gmina Kotla –  10 mln,

Gmina Pęcław –  20 mln,

Powiat głogowski –  60 mln.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.