Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie podatku miedziowego

0
557
ZDJĘCIE: KGHM – huta miedzi, wytop miedzi
Akcje KGHM w ciągu trzech lat straciły ponad połowę wartości

KGHM będzie płacił podatek miedziowy. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zapisy ustawy o podatku od miedzi i srebra są zgodne z konstytucją. Wnioski o sprawdzenie zgodności ustawy, która wprowadziła podatek od kopalin z Konstytucją złożyli posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także  Prawa i Sprawiedliwości. Wnioskodawcy chcieli uchylenia ustawy.

Pierwszy z rozpatrywanych łącznie wniosków zgłosili posłowie SLD, twierdząc, że 14-dniowe vacatio legis ustawy było zbyt krótkie i domagali się uchylenia całej ustawy. Poseł Ryszard Zbrzyzny z SLD tłumaczył, że podatek rujnuje polską miedź i region, a zakłady górnicze Lubin są nierentowne. To powoduje zadłużanie się spółki i obniżkę zatrudnienia.

Tę samą okoliczność oraz dodatkowe wątpliwości proceduralne, dotyczące m.in. trybu pracy nad ustawy w Sejmie, zgłosili do zbadania w drugim z wniosków posłowie PiS, którzy także wnioskowali, że ustawa powinna zostać uchylona.

Posłowie PiS Marek Ast i Piotr Naimski podkreślali, że co do zasady popierają pobieranie renty z surowców należących do państwa, jednak ustawa i jej vacatio legis były dyktowane względami budżetowymi.

Uzasadniając orzeczenie, sędzia sprawozdawca Zbigniew Cieślak mówił, że oceniono procedurę legislacyjną w trakcie prac nad ustawą i nie stwierdzono naruszenia przepisów. Odnosząc się do szybkości procedowania, na którą zwracali uwagę wnioskodawcy, stwierdził, że sprawne procedowanie nie może samo w sobie przesądzać o niezgodności z konstytucją. TK uznał, że pośpiech nie doprowadził do naruszenia norm konstytucji, projekt ustawy był konsultowany itp.

Odnosząc się do zarzutów merytorycznych, m.in. zbyt wysokiego opodatkowania, Trybunał uznał, że konieczność płacenia podatków nie jest sprzeczna z odpowiednimi artykułami konstytucji. Co do wysokości podatków Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że są one stałym elementem utrzymania państwa, bez których nie może ono funkcjonować, a ustalanie ich poziomu jest elementem polityki państwa, przy którym przysługuje odpowiednio duża swoboda. Sędzia Cieślak wskazał, że w ustawie wzięto pod uwagę sytuację płatnika (KGHM), normatywnie ograniczono od góry stawki tak, że płatnik nigdy nie będzie musiał płacić więcej niż zarobi.

Zgodnie z orzeczeniem TK, zapisy, o których zbadanie wnioskowano są zgodne z konstytucją, a w jednym przypadku zapis nie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. W części sprawę umorzono.

Podatek miedziowy został wprowadzony przez sejm w 2012 roku. Po 2,5 latach funkcjonowania podatku spółka wpłaciła do budżetu państwa ok. 5 miliardów złotych. Dziennie KGHM wpłaca do budżetu ok. 6-7 mln złotych.

Źródło: nettg.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.