Głogów: Seminarium dla Młodych Gniewnych

0
660
2014-11-12 zdjęcie: młodzi gniewni

Już jutro, 13. listopada w Domu Uzdrowienia Chorych odbędzie się seminarium pt. „Hostel dla Młodych Gniewnych, czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek”. Na seminarium młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób nawiązać dobrą relację z rówieśnikami, najbliższym otoczeniem oraz przyszłym pracodawcą.

Projekt „Młodzi Gniewni” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest promocja integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, a także aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Seminarium, które odbędzie się już jutro, 13. listopada o godz. 9:30 dotyczyć będzie w szczególności zagadnień, które stanowią element wykluczający trudną młodzież z życia społecznego. Seminarium kierowane jest do wychowanków placówek, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także instytucji chcących zapoznać się z nowoczesnymi i skutecznymi metodami integracji zawodowej i społecznej młodzieży i ich najbliższego otoczenia.

Seminarium „Hostel dla Młodych Gniewnych, czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek” rozpocznie się o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie przy ul. Ks. Prałata L. Novarese 2.

Plan Seminarium:

  • 09:30 – 10:00 – rejestracja gości
  • 10:00–10:15 – Przywitanie gości i prezentacja programu seminarium
  • 10:15 –10:45 – „Młodzi Gniewni” – potrzeby, oczekiwania, szanse i zagrożenia w aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków placówek – prezentacja wyników badań społecznych
  • 10:45–11:30 – „Hostel dla Młodych Gniewnych” – prezentacja wyników testowania cz. 1 – działalność Hostelu wraz z systemem wsparcia
  • 11:30–11:45 – przerwa kawowa
  • 11:45 – 12:30 – „Hostel dla Młodych Gniewnych” – prezentacja wyników testowania cz. 2 – działalność Hostelu wraz z systemem wsparcia
  • 12:30 – 13:15 – „Hostel dla Młodych Gniewnych” – czyli jak złożyć i prowadzić Hostel? – prezentacja Poradnika
  • 13:15–14:30 – panel dyskusyjny

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne i obejmuje udział w seminarium, dyskusji panelowej, przerwach kawowych oraz komplet materiałów informacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie: młodzigniewni.com.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.