Gmina Żukowice: Wyremontowana świetlica i droga

0
558
2014-11-06-zakończone inwestycje @Kamiona@gmina Żukowice

W małej miejscowości Kamiona na terenie gminy Żukowice zakończona została realizacja dwóch inwestycji. Do użytku mieszkańców oddano wyremontowaną świetlicę wiejską. Koszt jej remontu wyniósł 25 tysięcy złotych. Mieszkańcy miejscowości mogą się też cieszyć z nowej drogi. Koszt tego zadania to ponad 100 tysięcy złotych.

Zakończono prace remontowe na świetlicy w miejscowości Kamiona. Remont świetlicy polegał na wykonaniu przyłącza gazu, instalacji wewnętrznej gazu, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.

W ramach zadania zamontowano nowy piec gazowy dwufunkcyjny, wykonano ogrzewanie wszystkich pomieszczeń, doprowadzono ciepłą wodę do kuchni i sanitariatów, podłączono dwie kuchenki gazowe do instalacji.  Koszt zadania to kwota 25 tysięcy złotych.

„Wykonanie instalacji poprawi znacząco jakość oraz funkcjonowanie budynku. Do tej pory obiekt był sporadycznie tylko ogrzewany.
W ostatnich latach w obiekcie wymieniono również okna, drzwi zewnętrzne, mieszkańcy wykonali również sami izolację podłogi oraz wykonali nową podłogę na sali głównej obiektu świetlicy”– informuje Emilia Prokopczak, Sekretarz Gminy Żukowice.

Także w miejscowości Kamiona zakończyły się prace związane z realizacją zadania związanego z odbudową drogi. Zadanie miało na celu wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości ok. 120 metrów. Woda opadowa z remontowanej nawierzchni za pośrednictwem ścieku została odprowadzona do istniejącego rowu przy drodze gminnej.

Na wykonanie remontu Gmina Żukowice pozyskała dotację w wysokości 80 tysięcy zł na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Łączna wartość prac to kwota prawie 100 tysięcy złotych.

2014-11-06-zakończone inwestycje @Kamiona@gmina Żukowice

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.