KGHM: Jeszcze więcej własnej energii elektrycznej

0
761
Zdjęcie: Herbert Wirth prezes zarządu KGHM Polska Miedź

W poniedziałek, 3 listopada, nastąpiło oficjalne uruchomienie bloków gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie. Władze kombinatu zapowiadają, że praca bloków pokryje około jednej czwartej zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40 proc. w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem.

Bliźniacze bloki elektrociepłowni w Polkowicach i Głogowie pokryją ok. 25 proc. zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną i pozwolą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40 proc. w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem. Łączna wartość tej inwestycji to 523 mln zł.

Dzięki inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne KGHM, który uzyska możliwość wykorzystania elektrociepłowni jako awaryjnego źródła zasilania. Wytwarzane ciepło będzie wykorzystywane na potrzeby KGHM i komunalnych systemów ciepłowniczych Polkowic, Lubina i Głogowa.

„Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby jest z punktu widzenia KGHM jednym z kluczowych priorytetów biznesowych. Rocznie KGHM zużywa ok. 2,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi 2 proc. zapotrzebowania Polski na energię. Naszym celem jest zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej z własnej produkcji dla głównego ciągu technologicznego KGHM. Produkcja energii z własnych źródeł pozwala ograniczyć koszty jej pozyskania m.in. poprzez dywersyfikację dostaw, a tym samym częściowo uniezależnić się od cen rynkowych energii. Co ważne, przyjęty przez KGHM kierunek działań w obszarze energetycznym wspiera realizację celów polskiej polityki energetycznej” – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

Bloki w Polkowicach i Głogowie to kolejne elektrociepłownie KGHM podłączone do systemu ciepłow-niczego Energetyka Sp. z o.o. Ciepło wytwarzane w należących do Energetyki elektrociepłowniach Lubin, Polkowice, Głogów i Legnica ma łączną osiągalną moc 559,4 MWt, zaś energia elektryczna ma łączną zainstalowaną moc 100,3 MWe.

Nowe bloki gazowo-parowe zwiększą moc cieplną Energetyki o ponad 7 proc., zaś moc elektryczną – aż o 42 proc. Wytworzone w nich ciepło będzie zużywane zarówno na potrzeby KGHM, jak i komunalnych systemów ciepłowniczych Polkowic, Lubina i Głogowa.

Oba bloki zwiększą także bezpieczeństwo systemów energetycznych oddziałów ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna oraz HM Głogów poprzez zapewnienie możliwości zasilania wyspowego. W przypadku przerwy w dostawach energii z Krajowego Systemu Energetycznego, KGHM będzie mógł samodzielnie uruchomić własne zasilanie.

Każdy blok składa się z dwóch turbozespołów gazowych, dwóch kotłów odzyskowych oraz turbozespołu parowego wykorzystującego energię cieplną w parze do wytworzenia energii elektrycznej. Nakłady poniesione przez KGHM na budowę bloków, wraz z konieczną modernizacją infrastruktury oddziałów, wyniosły 523 mln zł. Zwrot z inwestycji dla tego typu instalacji jest wspierany przez gwarantowany do roku 2018 system wsparcia skierowany do podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysoko-sprawnej kogeneracji spalających paliwa gazowe.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.