Gmina Głogów: Ekologiczna inwestycja w Wilkowie

0
635
2014-10-17 oficjalne rozpoczęcie budowy galerii glogovia@Głogów-num

Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie – inwestycji, na którą gmina Głogów pozyskała dotację unijną w wysokości ponad 1.200 tysięcy złotych. W ramach zadania oprócz termomodernizacji budynku szkoły zostanie wymienione pokrycie dachowe, a także wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni. Ponadto na dachu szkoły zostaną zamontowane urządzenia fotowoltaiczne – nowoczesne rozwiązanie w zakresie działań proekologicznych. 

Gmina Głogów otrzymała unijną dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Złożony projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję konkursową. Otrzymana kwota dofinansowania w wysokości ponad 1. 200 tysięcy złotych stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

We wrześniu podpisano umowy na termomodernizację szkół w regionie Dolnego Śląska, na kwotę ponad 7 mln zł. Kwota dofinansowania unijnego to blisko 5,7 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe jest m.in. wykonanie prac termomodernizacyjnych w szkołach. Z tych pieniędzy wyremontowane zostaną szkoły Marcinowicach, Wiadrowie, Bolkowie i Wilkowie, które zyskają nowy, estetyczny wygląd, a przy okazji zaoszczędzą na ogrzewaniu.

Pieniądze na ocieplanie budynków pochodzą z Priorytetu „Regionalne infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Działanie „Zwiększenie efektywności energetycznej” RPO WD na lata 2007-2013.

„Jest to jeden z najefektywniejszych sposobów na ograniczanie emisji CO2 i oszczędności. Cieszę się, że lokalne samorządy zaangażowały się w projekty termomodernizacji i razem możemy zadbać o komfort uczniów. Liczę na to, że z roku na rok takich projektów będzie coraz więcej” – mówił wicemarszałek Jerzy Michalak, podczas podpisywania umowy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.