Głogów: Miasto dołoży do ronda

0
423
2014-07-21 Wieża ratuszowa kopuła (fot.P.Dudzicki)

Każdy kto w dzień targowy przejeżdża przez skrzyżowanie na ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego wie jak dużym problemem jest tam brak ronda. O jego budowie mówi się już kilku lat. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę, na mocy której gmina miejska Głogów sfinansuje połowę kosztów budowy ronda. Drugą połowę pokryje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która będzie nadzorować wykonanie zadania. Termin realizacji zadania to 2015-2016 rok. Koszt budowy ronda to kwota to ponad 2 miliony złotych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwałę, dzięki której z budżetu gminy miejskiej Głogów w roku 2015  zostanie udzielona pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów dla zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego.”

W lipcu 2013 roku Gmina Miejska Głogów złożyła wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie tego zadania w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”.

Wniosek ten uzyskał akceptację, na podstawie której w maju tego roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania w latach 2014-2015.

Koszty budowy ronda to kwota to ponad 2 miliony zł i obejmuje zarówno roboty drogowe jak i opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pierwotnie zakładano, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem ZRID opracowana zostanie w 2014r.

– „W związku z przedłużającym się terminem uzyskiwania warunków przyłączenia projektowanego oświetlenia ronda oraz likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną, jej wykonanie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zostanie przesunięte na rok 2015. Wszystkie etapy prac nadzorowane są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.” – mówi Artur Szymański, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg w Urzędzie Miejskim.

Dotacja celowa Województwa Dolnośląskiego stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Zadanie będzie zrealizowane w 2015-2016 roku.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.