Mniej azbestu na terenie gminy Żukowice

0
697
2013-10-19-niebezpieczny-azbest@Zukowice-(fot.www.e-ryki.pl)-01-

Na terenie gminy Żukowice zakończony został pierwszy etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 19 tysięcy złotych, z czego 16 tysięcy to środki pozyskane z województwa. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest należy do zadań samorządu gminnego.

Został zakończony I etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowice. Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

„Prace obejmowały usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów i posesji osób fizycznych, a także obiektów użyteczności publicznych będących w zarządzie gminy Żukowice. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 42,47 Mg wyrobów zawierających azbest” – informuje wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację tego zadania w kwocie 16 tysięcy złotych, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł prawie 19 tysięcy złotych.

Jak przypomina Krzysztof Wołoszyn, realizacja tego zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Gospodarki w kwocie blisko 11 tysięcy zł na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 13 tysięcy zł.

Całe zadanie polegające na usunięciu azbestu z terenu gminy ma kosztować 50 tysięcy złotych. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy planuje się zrealizować w 2014 roku.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest należy do zadań samorządu gminnego. W ubiegłym roku w gminie Żukowice opracowano specjalny Program usuwania azbestu. Celem programu jest bezpieczne dla mieszkańców i środowiska zaplanowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być związane występowanie takich nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Należy więc zdawać sobie sprawę, jak szkodliwy wpływ na zdrowie ma azbest.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.