Gmina Kotla: Wzorowa społeczność sołecka

0
672
zdjęcie 2014-09-26-dni chociemyśli@gmina Kotla-num

Istotą programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” jest pobudzenie społeczności sołeckiej i  zaangażowanie jej w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi. Ostatnia impreza, która odbyła się w Chociemyśli pokazała, że idea tego programu jest tam z powodzeniem realizowana.

W sobotę 20 września 2014 r. w sadzie Janusza Owsianego w Chociemyśli odbyła się impreza pod nazwą „Dni Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi‘’.

Głównym organizatorem było Sołectwo Chociemyśl, które od tego roku uczestniczy w programie „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do organizacji przyczyniło się Stowarzyszenie Grochowice Zdrój, które pozyskało środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także z budżetu Gmina Kotla.

Dni Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi były okazją do zaprezentowania wszystkich grup działających na terenie sołectwa, a jest ich niemało. Przede wszystkim strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociemyśli, którzy w tym roku obchodzą Jubileusz 65-lecia, Zespół Folklorystyczny „Wrzos” działający od 32 lat, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie „Jaź”, Grupa Odnowy Wsi, a także znany artysta rzeźbiarz Pan Janusz Owsiany.

Każda z grup zaprezentowała swój dorobek artystyczny i podzieliła się z uczestnikami wydarzenia swoimi specjałami. Na scenie zaprezentował się zespół Folklorystyczny „Wrzos”, dzięki któremu mieszkańcy gminy Kotla zachowują pamięć o swoich korzeniach, tradycjach i kulturze.

Wspaniałe dzieła ukazał również znany artysta rzeźbiarz p. Janusz Owsiany, które zdobiły sad – miejsce imprezy. Warto tu wspomnieć, że w miejscowości Chociemyśl organizowane są od 1991 roku Międzynarodowe Spotkania Twórcze, w których biorą udział artyści z Czech, Niemiec i Ukrainy.

Swoim dorobkiem podzieliły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowując nieodpłatny poczęstunek dla zebranych gości oraz mieszkańców. Potrawy są specjałem pań i w ciągu roku prezentowane są na terenie województwa jako produkty lokalne. Mieszkańcy mogli również skorzystać z bezpłatnej grochówki i bigosu przygotowanego przez OSP Chociemyśl. Grupa Odnowy Wsi przekazała dla uczestników widokówki z Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

Dni Chociemyśli rozpoczęły się Mszą Świętą Polową po której nastąpiła uroczystość Jubileuszu 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociemyśl. Wręczone zostały podziękowania i odznaki dla strażaków ochotników. Za wysługę 20 lat w straży odznakę otrzymał Druh Dariusz Karbowiński, a za 5 lat w straży otrzymał Druh Marcin Jankowski.

 „Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej sprawił, że społeczność lokalna mogła się zintegrować, poznać swoje tradycje, kulturę i obyczaje, z których miejscowość słynie” – mówi Anna Marcinkowska z Urzędu Gminy Kotla.

Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną  mobilizację zasobów wiejskich.

2014-09-26-dni chociemyśli@gmina Kotla-num

2014-09-26-dni chociemyśli@gmina Kotla-num

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.