„Pomysł na siebie” szansą dla młodych bezrobotnych

0
606
zdjęcie 2014-01-15-infokioski-monitory@Powiatowy-Urzad-Pracy@Głogów-IMG_9359

„Pomysł na siebie” – tak nazywa się program, który będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w Głogowie. Program jest szansą dla młodych ludzi w wieku 16-17 lat, którzy zakończyli już naukę i pozostają bez pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy w roku 2014 będą realizowały, ze środków finansowych Unii Europejskiej program „Gwarancja dla młodzieży” pod nazwą „Pomysł na siebie”.

„Program ma na celu zapewnienie młodym ludziom w wieku 16-17 lat, którzy nie mają zatrudnienia i nie uczą się, otrzymania ofert zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia” – informuje Kamil Grzybowski z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Głogowie, przy ul. Jedności Robotniczej 38, prowadzi rekrutacje młodzieży w wieku 16-17 lat do projektu. Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie uczestnik musi spełnić kryteria. W projekcie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 r.ż, ale nie ukończyć 18 r., są nieaktywne zawodowo i posiadają niskie kwalifikacje zawodowe. Do projektu będą przyjmowane osoby, które mają ukończone gimnazjum, a ich opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.

Młodzi ludzie będą mogli skorzystać z kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz ze stypendium dla uczestników, szkoleń np. kursy komputerowe, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, poradnictwa zawodowego, nauki aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto w projekcie przewidziano posiłki w dniach zajęć i zwrot kosztów podróży.

Szczegółowych informacji udziela: Młodzieżowe Centrum Kariery w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, tel. 76 833 15 38

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.