Wstydzą się o tym mówić. Problem przemocy wobec starszych

0
518
plakat 2014-09-24 - człowiek w obliczu starości-konferencja-Głogów-num

Problem przemocy wobec starszych jest coraz częstszym zjawiskiem we współczesnym społeczeństwie. Jednak jeszcze mało się o tym mówi. Już jutro, 25 września odbędzie się konferencja poświęcona temu problemowi pn. „Człowiek w obliczu starości – Współczesny problem przemocy wobec osób starszych”.

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” oraz Klub Środowiskowy Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny są organizatorami konferencji poświęconej osobom starszym  pt. „Człowiek w obliczu starości – Współczesny problem przemocy wobec osób starszych”.

„Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo ważnym zagadnieniem w obliczu starzejącego się społeczeństwa. W ostatnich latach zjawisko to zaczęło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem. Realna ocena problemu przemocy wobec osób starszych jest niemożliwa do stwierdzenia ze względu na dużą liczbę nieujawnionych incydentów” – mówi Elżbieta Szarek, Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny.

Krzywdzeni nie zgłaszają takich faktów, ponieważ bardzo często są przekonani o bezskuteczności oraz braku możliwości udzielenia im pomocy ze strony instytucji. Ofiary przemocy boją się też konsekwencji w postaci umieszczania w domach opieki, wstydzą się też problemu jeśli przemoc jest stosowana przez członków rodziny. Brakuje im wewnętrznej, psychicznej determinacji, by zgłosić incydent np. na policję. Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest trudna i wielowątkowa. Bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, mieszkaniowa i emocjonalna od sprawcy przemocy.

„Wychodząc naprzeciw tym problemom chcielibyśmy im przeciwdziałać poprzez ich nagłaśnianie oraz wskazywanie możliwości radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie. Konferencja ma być odpowiedzią na powyższy problem” – wyjaśnia Elżbieta Szarek.

Konferencja odbędzie się 25 września o godz. 16.00 w Auli Klubu Środowiskowego MCWR ul. Akacjowa 10. Konferencja jest jednym z elementów realizacji zadania publicznego w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Miejska Głogów pt. „Kawa z seniorem”.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje wiele projektów, dla seniorów, m.in. Kawa z seniorem, warsztaty, festyny – „Mamy napisany projekt zajęć i spotkań z seniorami na cały rok, w każdym miesiącu coś się dzieje” – mówi Anna Mazurkiewicz ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.