Gmina Kotla: Kulturalna integracja

0
458
Arch.-2012-06-21-gmina-kotla-01

„Kulturalna Integracja” – tak nazywa się projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli. Jego głównym celem jest integracja osób niepełnosprawnych na terenie gminy. W ubiegłym tygodniu dwudziestu jeden uczestników projektu, wzięło udział w wycieczce do Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

Głównym zadaniem  projektu „Kulturalna integracja” jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, likwidacja barier komunikacyjnych pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi, kształtowanie właściwej postawy etycznej wobec osób niepełnosprawnych.

Ważnym celem tego programu jest także zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy osób niepełnosprawnych oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu przez osoby niepełnosprawne. Jedną z takich form był zorganizowany wyjazd do Zielonej Góry.

W wyjeździe wzięło udział 21 osób z terenu gminy Kotla, z których większość stanowiły osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Główną atrakcją wyjazdu był spektakl „Królestwo za jeden uśmiech – Szekspir z jajami”  w wykonaniu Kabaretu Nowaki i Krzysztofa Jaroszyńskiego. Prawie dwu-godzinny spektakl poprzedzony był spacerem po zielonogórskim rynku, na którym odbywało się coroczne Zielonogórskie Winobranie. Ponadto uczestnicy wyjazdu mogli przed spektaklem skosztować zielonogórskich smakołyków.

Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli przy udziale środków finansowych z PFRON, z budżetu powiatu głogowskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie i środków budżetu Gminy Kotla.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.