Gmina Kotla: Nowe miejsce do spędzania wolnego czasu

0
492
2014-09-18-nowe ścieżki rekreacyjne-gmina Kotla-num

Już wkrótce na terenie gminy Kotla powstanie prawie 30 kilometrów ścieżek edukacyjnych. Na ścieżce umieszczonych zostanie kilkanaście punktów postojowych i tablic edukacyjnych o charakterze przyrodniczym i historycznym. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 76 tysięcy złotych.

Na przełomie września i października w lasach pod Głogowem powstanie blisko 30 km ścieżek edukacyjnych pn. „Leśna Dolina”. To efekt współpracy 4 podmiotów: Gminy Kotla (na terenie, której znajdują się ścieżki), Nadleśnictwa Głogów, firmy PHU Lubinpex Sp. z o.o., która zarządza Oberżą Leśna Dolina (Oberża Leśna Dolina – dawny ośrodek hutniczy, dziś dostępny dla wszystkich chętnych) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie zadania.

Na początku tygodnia w Oberży Leśna Dolina zorganizowana została konferencja prasowa by przedstawić założenia projektu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Gminy Kotla – Wójt Łukasz Horbatowski, Nadleśnictwa Głogów – Nadleśniczy Adam Grzelczak,przedstawiciele firmy Lubinpex – Kierownik Działu Marketingu i Public Relations, Rzecznik Prasowy Prezesa Zarządu Rafał Sikora oraz Kierownik Oberży „Leśna Dolina” Danuta Jenek.

Ścieżka edukacyjna „Leśna Dolina” to w sumie 29,7 km tras oraz liczne punkty postojowe i edukacyjne. Osią całego planu ścieżek są cztery główne miejsca postojowe: Oberża Leśna Dolina, stawy-Głogówko (na zagospodarowanie miejsca biwakowego Gmina Kotla pozyskała dodatkowe środki w wysokości  ponad 20 tysięcy zł z PROW 2007 – 2013), miejsce postojowe – Kulów oraz parking leśny – Gola, gdzie już teraz znajdują się liczne urządzenia rekreacyjne i infrastruktura pomocnicza.

Oberża Leśna Dolina stanowić będzie swoistego rodzaju centrum ścieżek edukacyjnych. Plan zakłada powstanie 15 punktów postojowych i 17 tablic edukacyjnych o charakterze przyrodniczym i historycznym, znaków, gier i urządzeń do zabawy. Dodatkowo wybudowana zostanie infrastruktura pomocnicza (wiaty, ławki, kosze itd.).

Całość zadania to kwota ponad 76  tysięcy złotych, z czego 41 tysięcy złotych Gmina Kotla pozyskała z WFOŚiGW we Wrocławiu, wkład własny gminy to kwota ponad 4 tysięcy złotych, Nadleśnictwo Głogów dołożyło 25 tysięcy zł i PHU Lubinpex Sp. z o.o. – 6 tysięcy zł (dodatkowe 5 tysięcy zł – koncepcja ścieżek).

Autorem pierwowzoru – koncepcji ścieżek-tras rowerowych, która była podstawą do przygotowania projektu był głogowianin Antoni Bok.

Warto dodać, że wraz ze ścieżkami edukacyjnymi równolegle realizowany jest także projekt Nadleśnictwa dotyczący budowy ścieżek biegowych, który będzie stanowił dodatkową trasę na tym terenie.

„Jedno jest pewne – mieszkańcy regionu zyskają ciekawe miejsce do spędzania czasu wolnego i rekreacji. W każdym z punktów postojowych będą różnego rodzaju atrakcje” – mówi Łukasz Horbatowski wójt gminy Kotla.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.