Konkurs literacki dla młodzieży

0
515
konkurs literacki a nad nami białoPrace można nadsyłać do 15. października do biura organizacyjnego konkursu na adres: Klub Batalionowy ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów z dopiskiem ''konkurs literacki''Prace można nadsyłać do 15. października do biura organizacyjnego konkursu na adres: Klub Batalionowy ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów z dopiskiem ''konkurs literacki a nad nami biało–czerwona

Młodzi poeci mają szansę do zmierzenia się z twórczością innych zdolnych. Jeszcze do 15. października można składać prace do literackiego konkursu dla młodzieży ”A nad nami Biało–Czerwona”. Najlepsze teksty zostaną wyróżnione publikacją w tomiku i nie tylko.

”A nad nami Biało–Czerwona” to konkurs poetycki skierowany do młodych poetów. Celem patriotycznego konkursu jest rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży i jej wrażliwości na sprawy społeczne, a także zachęcenie młodych ludzi do wypowiedzi poetyckich, które swoją treścią będą kształtować i propagować postawy rozumiane jako współczesny patriotyzm. Organizatorzy konkursu oczekują na teksty, które inspirowane są tradycją, tolerancją polityczną, odniesieniem do symboli narodowych i wyrażające stosunek wobec różnych aspektów polskości, szczególnie dotyczące polskiej teraźniejszośći i współczesnego patriotyzmu.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć trzy niepublikowane dotąd teksty poetyckie w czterech egzemplarzach. Ważne jest, aby zgłaszane wiersze były opatrzone godłem (pseudonimem), który należy umieścić również na kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem (opcjonalnie e-mailem), numerem telefonu, wiekiem, nazwą i adresem szkoły autora. Pierwotnie termin nadsyłania prac był zdecydowanie krótszy, jednak po sugestiach z zewnątrz płynących od opiekunów młodych autorów, organizatorzy zdecydowali się na przedłużenie czasu zgłoszeniowego do 15. października.

Prace można nadsyłać do 15. października do biura organizacyjnego konkursu na adres: Klub Batalionowy ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów z dopiskiem ”konkurs literacki”.

Dla autorów najciekawszych tekstów konkursu ”A nad nami Biało–Czerwona” przewidziano interesujące nagrody. Uhonorowanie autorów najciekawszych tekstów odbędzie się w dwóch etapach. w etapie wstępnym spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu, powołane przez Organizatorów jury przyzna 15–20 wyróżnień które będą równoznaczne z zakwalifikowaniem tekstów do okolicznościowego almanachu. Drugi, finałowy etap konkursu odbędzie się w Klubie 4 Batalionu Inżynierskiego. Na finał zaproszeni zostaną autorzy wyróżnieni publikacją w tomiku. Z tego grona jury wybierze laureatów głównych nagród. Rozstrzygnięcie poetyckich zmagań dolnośląskiej młodzieży odbędzie się 10. listopada 2014 roku.

Regulamin konkursu oraz wszelkie pytania związane z uczestnictwem należy kierować do organizatorów pod numerem telefonu: 76–836 41 10 lub na adres e-mail: klubgarglogow@wp.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.