Gmina Kotla: Nagrodzono najzdolniejszych

0
687
zdjęcie 2014-09-11-stypendia dla najzdolniejszych uczniów@gmina Kotla-001

23 najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Kotla otrzymało stypendia naukowe. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za pracowitość.

Uroczystość odbyła się we wtorek 9 września w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Stypendia otrzymało łącznie aż 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, natomiast 3 uczniów uczęszczało do szkół spoza terenu Gminy Kotla.

„Stypendia naukowe powędrowały do 23 najzdolniejszych uczniów zamieszkujących stale na terenie Gminy Kotla, niezależnie od miejsca usytuowania placówki w której się uczą. Stanowiły one formę nagrody za pracowitość, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników” – informuje Wioletta Jańczak z Urzędu Gminy Kotla.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski wraz z Przewodniczącą Rady Haliną Przybylską wręczyli stypendystom gratyfikacje pieniężne, dyplomy i upominek, natomiast do rodziców trafiły listy gratulacyjne.

Szansę na stypendium mają uczniowie, którzy spełniają jedno z trzech kryteriów. Osiągną szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskają średnią ocen minimum 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania. W przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, muszą oni uzyskać średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów. O stypendium mogli też się ubiegać zdobywcy minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim oraz z wzorową oceną z zachowania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.