KGHM podpisuje umowę ws. elektrowni jądrowej w Polsce

0
759
Zdjęcie: Herbert Wirth prezes zarządu KGHM Polska Miedź

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia podpisały umowę wspólników ws. polskiego programu jądrowego. Na jej mocy KGHM, Enea i Tauron odkupią od PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ 1, odpowiedzialnej za przygotowanie i wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy.

Podpisana 3 września 2014 r. umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą ok. 1 mld zł. W tym czasie planowany jest w szczególności wybór partnera strategicznego, dostawcy technologii, wykonawcy elektrowni jądrowej w formule „pod klucz” (tzw. EPC – engineering, procurement, construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania projektu.

„Nasz udział w tym projekcie jest szansą na długoterminowe zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla działalności podstawowej KGHM po przewidywalnej cenie i tym samym uniezależnienie się od zakupów rynkowych. Ponadto, projekt ten stanowi zabezpieczenie przed restrykcyjnymi celami polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Co więcej, mamy świadomość, że uruchomienie elektrowni atomowej może być szansą na rozwój polskiej gospodarki” – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź.

Grupa Kapitałowa PGE pozostaje liderem programu jądrowego, a spółka PGE EJ 1 ma w przyszłości pełnić funkcję operatora elektrowni. Organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do tej roli, tj. podmiotu odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację, również jest celem umowy wspólników.

Warunkiem nabycia udziałów w PGE EJ 1 przez krajowych partnerów biznesowych jest uzyskanie zgody na koncentrację od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wniosek w tej sprawie został złożony 1 sierpnia 2014 r. Partnerzy oczekują, że stanowisko Urzędu powinno być znane jeszcze w tym roku.

„Program jądrowy, który dotąd realizowała PGE Polska Grupa Energetyczna, ma od dziś charakter narodowy. Współpraca czterech spółek zwiększa możliwość budowy elektrowni atomowej w Polsce” – mówi Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu państwa.

W końcu 2013 r. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz jej partnerzy zapowiedzieli, że będą kontynuować prace zmierzające do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, pomimo niespełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w parafowanym w dniu 23 września 2013 r. projekcie umowy wspólników w sprawie tego projektu.

Przyjęty pod koniec stycznia rządowy program energetyki jądrowej zakłada uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2024r.

KGHM Polska Miedź SA to światowy lider w produkcji miedzi i srebra w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Po przejęciu kanadyjskiej spółki – dziś KGHM International – polski koncern posiada produkcyjne aktywa górnicze na trzech kontynentach. Jest współwłaścicielem światowej klasy rozwojowego projektu górniczego Sierra Gorda, Chile., jednego z największych co do wielkości zasobów, złóż rud miedzi na świecie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.