Gmina Kotla: Ruszają z kolejnym projektem

0
580
zdjęcie 2014-06-06-Gminny-Kongres-Odnowy Wsi-Dolnośląskiej@Kotla-001

Dzisiaj 29 sierpnia odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Sprawne organizacje w Gminie Kotla”. Jest to kolejny projekt stowarzyszania Grochowice Zdrój. W ramach projektu podejmowane będą działania mające na celu poprawę zdolności organizacji pozarządowych, a także zwiększenie inicjatyw obywatelskich z ich udziałem.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2012 – 2020, skierowane jest do przedstawicieli organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów z terenu gminy Kotla.

Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleniowo-warsztatowym z ekonomii społecznej, podnoszącej kompetencje w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków finansowych.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi blisko 20 tysięcy złotych, w tym pozyskane środki zewnętrzne na to zadanie to ok. 17 tysięcy. Pozostała kwota to środki z budżetu gminy oraz wkład osobowy wolontariuszy. Przy realizacji tego zadania Stowarzyszenie wspomagają Partnerzy: Gmina Kotla oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.

Na terenie gminy Kotla zarejestrowanych jest obecnie osiem organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Grochowice Zdrój jest jedną z organizacji, która najaktywniej działa na terenie swojej gminy. Ostatnio stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Zmień styl życia”, który zakładał wsparcie inicjatywy mieszkańców Grochowic w zakresie promocji zdrowego trybu życia oraz w zakresie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty komputerowe, kulinarne, zajęcia z gimnastyki oraz nordic walking.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.