Głogów: Porozumieli się w sprawie staży

0
582
zdjęcie Arch.-2013-07-14-swiatowy-dzien-przedsiebiorczosci@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz i prezydent Jan Zubowski podpisali porozumienie, dzięki któremu kilkanaście osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staże jako opiekunowie, pomoc nauczyciela oraz pomoc asystenta rodziny w miejskich jednostkach organizacyjnych. Koszt porozumienia to 236 tysięcy złotych.

Porozumienie mające na celu rozwój zawodowy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie podpisali w poniedziałek  Starosta Głogowski –  Rafael Rokaszewicz i Członek Zarządu –  Jarosław Dudkowiak, w imieniu Powiatu Głogowskiego z Prezydentem Miasta Głogowa, Janem Zubowskim. W ramach porozumienia uruchomione zostaną trzy programy dla osób bezrobotnych.

Dzięki porozumieniu Powiatowy Urząd Pracy skieruje na 3 miesięczny staż 10 osób jako opiekunów w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz 12 osób jako pomoc nauczyciela w klubach i świetlicach środowiskowych oraz pomoc asystenta rodziny w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny.

„Po odbytych stażach PUP zorganizuje dla nich 3 miesięczne prace interwencyjne w połowie wymiaru czasu pracy, zobowiązując się do refundacji części kosztów wynagrodzenia w wysokości 400 zł  (…) Po okresie prac interwencyjnych odpowiednio Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie lub Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie zatrudnią osoby na dalszy okres minimum 3 miesięcy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy” – informuje Damian Piątek, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Ponadto 2 osoby osoby bezrobotne skierowane zostaną przez PUP do odbycia 6 miesięcznych staży jako opiekunowie w Miejskim Żłobku Integracyjnym. Po odbytych stażach Żłobek Integracyjny zatrudni osoby na dalszy okres minimum 3 miesięcy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

Osoby bezrobotne powinny spełniać minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych. Ponadto programy skierowane są dla osób niemających doświadczenia zawodowego.

Koszt porozumienia wyniesie 236 tysięcy złotych z czego koszt w ramach płatności z Funduszu Pracy to 131 tysięcy złotych.

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o złożenie w terminie do 03 września 2014 r. CV i listu motywacyjnego w PUP Głogów (u swojego doradcy zawodowego lub mailowo na adres [email protected]) wskazując program, bądź programy, na które składają aplikację.

Program jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. W Głogowie jest bardzo duża liczba absolwentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, którzy pokończyli studia pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, edukacja przedszkolna.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.