Środki unijne na modernizację głogowskiej szkoły i przedszkoli

0
550
arch.2014-02-11-pieniadze-podatek@Glogow

W ostatnim czasie Gmina Głogów pozyskała dotacje unijne na realizację dwóch zadań: modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów, którego otrzymana dotacja wynosi 256.861,38 zł oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie, na którą pozyskano 1.204.589,94 zł.

”Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów’‘ to pierwsze zadanie, na którego realizację Gmina Głogów pozyskała niezbędne środki z  unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Celem tego zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dotacja, jaką Gmina pozyskała na to zadanie wynosi 256.861,38 zł, co pokrywa 85% kosztów, jakie wyniesie realizacja całego zadania, pozostałe 15% pochodzi z budżetu państwa.

W ramach tego zadania przy oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół w Przedmościu i w Szkole Podstawowej w Wilkowie powstaną nowe place zabaw, w skład których wchodzą zarówno urządzenia, jak i bezpieczna nawierzchnia. Dodatkowo w obu oddziałach pojawią się nowe meble, sprzęt elektroniczny – rzutnik, komputer, telewizor, miniwieża, odtwarzacz dvd, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, a także zabawki i pomoce dydaktyczne. Projekt obejmuje także dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci i personelu (modernizacja toalet i kuchni wraz z wyposażeniem).

Wykonawca tego zadania zostanie wyłoniony jeszcze w tym miesiącu.

Drugie zadanie, na którego realizację Gmina Głogów pozyskała dotację z Unii Europejskiej jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez komisię konkursową. Wartość całkowita zadania wynosi 1.511.499,32 zł. Środki unijne, jakie udało się pozyskać to kwota 1.204.589,94 zł, co stanowi około 85% kosztów potrzebnych na realizację tego zadania.

Oprócz termomodernizacji budynku szkoły zostanie wykonana także nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni. Wymienione zostanie także pokrycie dachowe budynku. Dodatkowo na dachu szkoły zostaną zamontowane urządzenia fotowoltaiczne, które stanowią nowoczesne rozwiązanie w zakresie działań proekologicznych.

Wójt Gminy Głogów Andrzej Krzemień ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.