Środki unijne na modernizację głogowskiej szkoły i przedszkoli

0
352
arch.2014-02-11-pieniadze-podatek@Glogow

W ostatnim czasie Gmina Głogów pozyskała dotacje unijne na realizację dwóch zadań: modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów, którego otrzymana dotacja wynosi 256.861,38 zł oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie, na którą pozyskano 1.204.589,94 zł.

”Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów’‘ to pierwsze zadanie, na którego realizację Gmina Głogów pozyskała niezbędne środki z  unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Celem tego zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dotacja, jaką Gmina pozyskała na to zadanie wynosi 256.861,38 zł, co pokrywa 85% kosztów, jakie wyniesie realizacja całego zadania, pozostałe 15% pochodzi z budżetu państwa.

W ramach tego zadania przy oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół w Przedmościu i w Szkole Podstawowej w Wilkowie powstaną nowe place zabaw, w skład których wchodzą zarówno urządzenia, jak i bezpieczna nawierzchnia. Dodatkowo w obu oddziałach pojawią się nowe meble, sprzęt elektroniczny – rzutnik, komputer, telewizor, miniwieża, odtwarzacz dvd, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, a także zabawki i pomoce dydaktyczne. Projekt obejmuje także dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci i personelu (modernizacja toalet i kuchni wraz z wyposażeniem).

Wykonawca tego zadania zostanie wyłoniony jeszcze w tym miesiącu.

Drugie zadanie, na którego realizację Gmina Głogów pozyskała dotację z Unii Europejskiej jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez komisię konkursową. Wartość całkowita zadania wynosi 1.511.499,32 zł. Środki unijne, jakie udało się pozyskać to kwota 1.204.589,94 zł, co stanowi około 85% kosztów potrzebnych na realizację tego zadania.

Oprócz termomodernizacji budynku szkoły zostanie wykonana także nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni. Wymienione zostanie także pokrycie dachowe budynku. Dodatkowo na dachu szkoły zostaną zamontowane urządzenia fotowoltaiczne, które stanowią nowoczesne rozwiązanie w zakresie działań proekologicznych.

Wójt Gminy Głogów Andrzej Krzemień ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania.