Pieniądze dla Nielubi na zagospodarowanie przestrzeni publicznej

0
630
nielubia

Gmina Żukowice otrzymała kolejne środki finansowe  z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. ”Miejsce integracji społecznej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nielubi”. Zadanie realizowane będzie w obszarze projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  

W ramach zadania ”Miejsce integracji społecznej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nielubi”  wykonana zostanie nowa poszerzona nawierzchnia placu z kostki brukowej oraz remont chodnika biegnącego wzdłuż budynku GOPS i ośrodka zdrowia. Wartość tego zadania to kwota około 120.000 zł z czego ponad 80.000 zł pochodzi właśnie z funduszy unijnych.

Ponadto w związku z faktem, iż teren ten bezpośrednio graniczy z drogą gminną i niemożliwe jest rozdzielenie zadania staje się  koniecznym wykonanie obok placu dodatkowego odcinka drogi do wysokości budynku ośrodka zdrowia. Wartość zadania to kolejna kwota około 40.000 zł. Łączna wartość zadań to kwota około 160.000 zł. Wykonanie prac zaplanowano w miesiącu wrześniu i październiku 2014 r. 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.