Doradca klienta w Urzędzie Pracy

0
379
zdjęcie 2014-01-15-infokioski-monitory@Powiatowy-Urzad-Pracy@Głogów-IMG_9359

Od teraz osoba bezrobotna przychodząc do Urzędu Pracy będzie miała swojego doradcę klienta – to jedna ze zmian jakie wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Doradca klienta będzie to pośrednik pracy i doradca zawodowy w jednej osobie. Ponadto ma być mniej formalnie, czyli mniej urzędowych pism, a więcej korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Od 27 maja obowiązuje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Teraz w Urzędach Pracy każda osoba bezrobotna, a także pracodawca poszukujący pracowników będą mieli swojego opiekuna tzw. doradcę klienta.

Od teraz osoby przychodzące do PUP nie będą musiały chodzić do kilku pokojów, tylko będą kontaktować się z jedną osobą. Doradca klienta będzie od samego początku zajmował się osobą bezrobotną lub pracodawcą.  Tę funkcję będą pełnić obecni pośrednicy pracy

„Do tej pory było tak, że pośrednik zajmował się głównie ofertami pracy. Teraz doradca klienta będzie pełnił rolę pośrednika pracy i doradcy zawodowego” – mówi Damian Piątek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Do zadań doradcy klienta będzie teraz należało m.in przedstawianie ofert pracy, profilowanie osoby, układanie planów działania oraz wsparcie tej osoby różnymi działaniami aktywizacyjnymi.

Co to oznaczać będzie dla dotychczasowych pośredników pracy, którzy pełnić będą funkcję doradcy zawodowego? – „Pracownicy będą musieli znać więcej przepisów i jeszcze sprawniej poruszać się po tych przepisach” – mówi zastępca dyrektora głogowskiego Urzędu Pracy. Zmiany przepisów nie będą wiązały się jednak z większym zatrudnieniem w Urzędzie.

Jak informuje Damian Piątek głogowski PUP przygotowywał się do wejścia przepisów już od września ubiegłego roku – „Od ubiegłego roku już tak zmienialiśmy obsługę w Urzędzie Pracy, żeby być przygotowanym do tej ustawy” – mówi Piątek.

Kolejną zmianą jest to, że znowelizowana ustawa daje urzędnikom Powiatowych Urzędów Pracy możliwość kontaktowania się z osobami zarejestrowanymi w Urzędzie poprzez maile. Urzędnicy mają też mieć większy kontakt telefoniczny z osobami, którymi będą się opiekować – „Wezwania pisemne mają być ostatecznością i tylko wtedy, kiedy osoba bezrobotna nie będzie reagować na maile czy telefony”. Chodzi o to, żeby kontakt z osobą był bardziej swobodny. Ponadto skróci to czas kontaktu z osobą bezrobotną lub pracodawcą.

Statystycznie w całym kraju na jednego doradcę klienta przypada od 200 do 500 osób.W Głogowie na jednego doradcę przypada 400 osób. Jak zapewnia zastępca dyrektora Urząd będzie dążył do obniżenia tej liczby.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.