Rehabilitacja lecznicza z ZUS

0
449
logo 2013-03-13-ZUS@Glogow-logo-001

Jesteś zagrożony długotrwałą chorobą? Masz możliwość skorzystania z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS. Dotyczy to każdej osoby ubezpieczonej.

„Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych zagrożonych utratą zdolności do pracy z powodu choroby, jak również do rencistów rokujących odzyskanie zdolności do pracy. Co istotne, z możliwości tej nie skorzystają emeryci” – informuje Emilia Nowakowska z Wydziału Organizacji i Analiz Oddziału ZUS w Legnicy.

Rehabilitacja lecznicza (finansowana przez ZUS), realizowana jest w następujących profilach: choroby układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego, schorzenia psychosomatyczne i niektóre choroby onkologiczne.

Rehabilitacja odbywa się w ośrodkach rehabilitacyjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju i standardowo trwa 24 dni. Natomiast dla mieszkańców miast wojewódzkich istnieje możliwość rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

O potrzebie rehabilitacji leczniczej orzeka bezpośrednio lekarz orzecznik ZUS. Orzeczenie może być wydane przy realizacji wniosku o rentę, świadczenie rehabilitacyjne lub podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Istnieje również możliwość wystąpienia z wnioskiem o rehabilitację leczniczą przez własnego lekarza leczącego (pierwszego kontaktu lub specjalistę). W tym przypadku, ubezpieczony składa następnie wniosek w Oddziale ZUS lub podległych inspektoratach, a po dopełnieniu wszelkich formalności zostaje skierowany do lekarza orzecznika, w celu wydania orzeczenia. W oparciu o wystawione orzeczenie o celowości rehabilitacji leczniczej zostaje wydane skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Jak zapewniają pracownicy ZUS-u, wszystko odbywa się tego samego dnia.

Co ważne, osoba skierowana przez ZUS na rehabilitację leczniczą nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu. Zarówno koszty samej rehabilitacji, a także zakwaterowania, wyżywienia, a nawet przejazdu tam i z powrotem, ponosi ZUS.

„Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS cieszy się popularnością. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Oddział ZUS w Legnicy skierował na rehabilitację ponad 760 osób (w całym 2013 r. – 1330 osób)” – mówi Emilia Nowakowska.

Legnicki Oddział kieruje zwykle ubezpieczonych do ośrodków rehabilitacyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, głównie do ośrodków w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.