Gmina Kotla: Koniec projektu. Początek nowego stylu życia

0
453
2014-07-17-podsumowanie projektu zmień swój styl życia@gmina Kotla003

Zakończył się projekt  „Zmień styl życia” realizowany przez Stowarzyszenie Grochowice-Zdrój. W czasie trwania projektu przeprowadzono wiele ciekawych warsztatów i zajęć, a jego uczestnicy zdobyli wiedzę na temat tego, jak pozytywnie zmienić swój styl życia. Koszt całego projektu to 6,5 tysiąca złotych.

W Grochowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez Stowarzyszenie Grochowice-Zdrój pn. „Zmień styl życia”, który polegał na wsparciu inicjatywy grupy mieszkańców Grochowic w zakresie promocji zdrowego trybu życia.

Projekt zakładał wsparcie inicjatywy mieszkańców Grochowic w zakresie promocji zdrowego trybu życia oraz w zakresie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych. Realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kotli oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, zespołem folklorystycznym „Grochowiczanki” i Radą Sołecką z Grochowic.

W ramach projektu organizowane były warsztaty dietetyczne, instruktażowe z Nordic Walking, kulinarne dla dorosłych i dla dzieci oraz warsztaty komputerowe. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

„ Zajęcia edukacyjne miały zainteresować lokalną społeczność podejmowaniem aktywności w kierunku wprowadzania w życie nowych aktywnych form spędzania czasu wolnego” – mówiła Barbara Kobiela, prezes Stowarzyszenia.

Uczestnicy mogli uzyskać indywidualne poradnictwo na temat tego  co pozytywnie wpływa na zmianę stylu życia. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali na zakończenie certyfikaty oraz drobny upominek.

Koszt całego projektu wyniósł blisko 6,5 tysiąca złotych, z czego prawie 4,5 tysiąca to grant z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich „Razem Możemy Więcej”. Środki finansowe partnerów to 200 zł z funduszu sołeckiego i 162  zł z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Pozostała kwota to wkład niefinansowy w postaci pracy wolontariuszy w wysokości 1.640 zł.

Na spotkaniu podsumowano też realizowany przez Stowarzyszenie Grochowice-Zdrój projekt „Warsztaty w plenerze-spotkanie na polanie”. Warsztaty dla dzieci i młodzieży odbyły się w dniach 21- 22 czerwca na polanie w Grochowicach podczas wydarzenia artystycznego „ Stachuriada”. Młodzież i dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, teatralnych, bębniarskich, gitarowych oraz fotograficznych.

2014-07-17-podsumowanie projektu zmień swój styl życia@gmina Kotla001

2014-07-17-podsumowanie projektu zmień swój styl życia@gmina Kotla002

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.