Gmina Kotla: Prace idą zgodnie z planem

0
607
2014-07-15-zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego @gmina Kotla-001

Trwa realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli.” Powstało już zaplecze socjalne, szatnie i sanitariaty. Zakupiono także scenę, która będzie wykorzystywana podczas gminnych imprez. Prace mają potrwać do września. Całkowita wartość projektu to około 880 tysięcy złotych.

Dobiega końca budowa zaplecza socjalnego i szatni z sanitariami na terenie rekreacyjno- sportowym w Kotli. Budynki nabierają kształtów, wstawione zostały okna i drzwi.

W trakcie wykonywane są prace związane z zadaszeniem budynków. Wykonawca zrealizował już zadania polegające na utwardzeniu i odwodnieniu terenu. Częściowo teren pokryty został kostką brukową, zamontowano już trybuny. Zakupiono również mobilną scenę, która będzie służyć w organizacji imprez na terenie gminy Kotla.

Termin zakończenia prac przewidywany jest do końca września.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli.” Celem jest wykonanie zadania polegającego na budowie wiaty z zadaszeniem, utwardzeniu placu i ciągów pieszo-jezdnych, utworzeniu mini boiska do gier zespołowych, budowie budynków szatni i sanitariatów oraz budowie oświetlenia.

Boisko sportowe w Kotli doposażone zostało w trybuny sportowe oraz oddzielone ogrodzeniem od terenu rekreacyjnego. Boisko będzie także wspomagało rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Bliska odległość szkół i przedszkola pozwoli na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

Przypomnijmy, inwestycja realizowana jest dzięki środkom pozyskanym z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% całkowitej kwoty projektu wynoszącej ok. 880.000 złotych.

2014-07-15-zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego @gmina Kotla-002

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.