Grzegorz Aryż: 2020 rok to wciąż realny termin budowy drugiej przeprawy

0
1270
zdjęcie 2014-01-27-wicestarosta Grzegorz Aryż@Głogów-01

Lokalne samorządy chcą zwiększyć szanse na wpisanie budowy drugiej przeprawy w Głogowie do Programu Budowy Dróg Krajowych. Dlatego do końca lipca chcą pisemnie zadeklarować o swoim finansowym udziale w przygotowaniu wstępnej dokumentacji dotyczącej tego zadania.

W poniedziałek, 30 czerwca, odbyło się spotkanie wszystkich stron, które w lutym podpisały list intencyjny w sprawie budowy drugiej przeprawy mostowej w Głogowie. W liście tym, wszystkie strony deklarowały współpracę w zakresie działań zmierzających do realizacji tego zadania. W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń jak i innych instytucji. O decyzjach podjętych na spotkaniu oraz o tym na jakim etapie są działania samorządów w sprawie budowy drugiej przeprawy rozmawialiśmy z wicestarostą powiatu głogowskiego Grzegorzem Aryżem.

D. Jęczmionka – Czego dotyczyło spotkanie?

Grzegorz Aryż – Na spotkaniu przedstawione zostało pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ja jako osoba wskazana przez te strony do koordynowania działań, wystąpiłem z zapytaniem ile będzie kosztować dokumentacja dotycząca budowy obwodnicy Głogowa. Z pisma, które otrzymałem 17 czerwca wynika, że koszt dokumentacji to wstępnie ponad 6 mln złotych.

Na spotkaniu dyskutowaliśmy na temat tego, kto miałby pokryć te koszty, bo deklaracja samorządów była taka, że ten pierwszy etap byłby finansowany przez samorządy. Rozmawialiśmy również o tym, że jeśli samorządy miałyby wydatkować  środki, to konieczna jest deklaracja poprzez wpisanie do Programu Budowy Dróg Krajowych, co gwarantowałoby, że ta dokumentacja nie będzie leżała na półce, ale będzie realnie wykorzystana do wybudowania przeprawy mostowej. To były techniczne uzgodnienia dotyczące właśnie procedury, ale również deklaracji kwot przez poszczególne samorządy

D. Jęczmionka – Jak wyglądałby podział kwot pomiędzy poszczególne samorządy?

G. Aryż – Zaproponowałem, żeby podział wyglądał następującą: 3 mln od województwa, 2 mln od miasta i 800 tysięcy od powiatu. Ze strony gmin byłyby to już mniejsze kwoty, w sumie ponad 6 mln 200 tysięcy złotych. Na spotkaniu przedstawiłem również projekt porozumienia w sprawie tej dokumentacji i zgodnie z założeniem zadanie to realizować ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A to wszystko wiąże się z tym, że zadanie budowy drugiej przeprawy musi być wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych.

Jęczmionka – Kiedy to się stanie?

G. Aryż – Na spotkaniu była obecna również posłanka Ewa Drozd, która przedstawiła relacje rozmów z ministerstwem, z których wynika, że Głogów mógłby się znaleźć w Programie Budowy Dróg Krajowych we wrześniu. Do tego czasu chcemy mieć wstępne porozumienie wraz z deklaracjami kwot, co na pewno będzie dodatkowym argumentem w ministerstwie. Takie zaangażowanie finansowe samorządów na pewno byłoby większym atutem.

D. Jęczmionka – Czyli wszystkie samorządy i podmioty, które podpisały list intencyjny podtrzymały swoją deklarację partycypowania w kosztach, także jeśli chodzi o wysokość kwot, które będą musiały przekazać na to zadanie?

G. Aryż – Uzgodniliśmy, że z mojej strony wyjdzie pismo z zapytaniem co do deklaracji tych kwot i do końca lipca, już na piśmie, przedstawiciele samorządów zadeklarują ewentualny udział  finansowy, w rozbiciu na poszczególne lata. Bo te 6 mln 200 tysięcy zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji miałyby być wydatkowane w przeciągu czterech lat.

D. Jęczmionka – Proszę wyjaśnić, co dokładnie powstanie za te 6 mln?

G. Aryż – Te pieniądze są na stworzenie wstępnej dokumentacji czyli studium techniczno -ekonomiczni-środowiskowe, co posłuży do ogłoszenia przetargu na realizację zadania Projektuj- Buduj.  STEŚ to jest wstępna dokumentacja, która zawiera część graficzną, studium geologiczno-inżynierskie, oddziaływanie na środowisko itp. Ta właściwa dokumentacja powstanie dopiero po wpisaniu budowy drugiej przeprawy mostowej do Programu. My dzisiaj deklarując kwoty chcemy zwiększyć szansę znalezienia się w tym Programie, bo tylko uczestniczenie w tym programie daje nam gwarancję realizacji tego zadania.

D. Jęczmionka – Ile czasu zajmie zrobienie tej wstępnej dokumentacji?

G. Aryż – Według założeń Generalnej Dyrekcji potrwa to około 3-4 lata. Czyli wpisanie we wrześniu do Programu da podstawę do tego, żeby GDDKiA za nasze pieniądze podjęła się zrobienia tej dokumentacji.

D. Jęczmionka – W takim razie termin 2020, o którym była mowa podczas wizyty ministra transportu w grudniu 2013 roku na realizację tego zadania jest jeszcze realny?

G. Aryż – Trzy lata na wstępną dokumentację, następnie Projektuj Buduj to kolejne dwa lata, zakładając że ma to być zrealizowane w perspektywie finansowania do 2020 to trzeba przyjąć, że do 2022 maksymalnie musiałoby to być zrobione. Stąd nasze działania, żeby ten termin uprawdopodobnić.

Przypomnijmy, 11 lutego w Starostwie Powiatowym reprezentanci samorządów różnych szczebli, przedstawiciele przedsiębiorców i firm podpisali list intencyjny, w sprawie podejmowania wspólnych działań zmierzających do realizacji obwodnicy Głogowa, w ramach korytarza transportowego drogi krajowej nr. 12.

Dzień później, 12 lutego samorządowcy wraz z posłanką Ewą Drozd byli gośćmi ministra transportu, gdzie przedstawili podpisaną deklarację. Do Warszawy pojechała cała delegacja, w skład której weszli samorządowcy i przedsiębiorcy: Poseł Ewa Drozd, Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz,Wicestarosta Głogowski Grzegorz Aryż, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego dr Maciej Borsa, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej Piotr Maniara, Sekretarz SPZG Stanisław Gajda, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Głogów Andrzej Krzemień, Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski oraz Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.