Radosław Pobol: To łamanie prawa i samowolka!

0
514
2014-07-03-radny-Radosław Pobol-001

Głogowscy radni Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się do wojewody o analizę ostatniej sesji Rady Miasta. Zdaniem radnych, na sesji 24 czerwca, przewodniczący Rady, Zbigniew Sienkiewicz kilkakrotnie złamał prawo. Radni chcą unieważnienia wszystkich uchwał, które zostały wprowadzone tego dnia bez zgody prezydenta.

Przypomnijmy kilka faktów. 11 czerwca prezydent Jan Zubowski złożył wniosek do przewodniczącego rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z przepisami, sesja nadzwyczajna powinna być zwołana w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku. Jednak Zbigniew Sienkiewicz uznał, że złożone we wniosku uchwały, nie nadają się na sesję nadzwyczajną i zaplanował sesję na 24 czerwca w trybie zwyczajnym.

Członkowie PiS-u zwrócili się do wojewody z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie

– „Wojewoda, pismem z dnia 17 czerwca 2014 roku, zajął stanowisko, że sesja ta powinna być zwołana w trybie nadzwyczajnym. Zwraca w nim uwagę na naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, z których wynika jasno, że każda zmiana porządku obrad wymaga zgody wnioskodawcy, czyli w tym przypadku Prezydenta Miasta. Niestety, przewodniczący całkowicie zignorował opinię Wojewody, co naszym zdaniem, jest ewidentnym złamaniem prawa, na które nie możemy pozwolić – mówi Radosław Pobol, radny Prawa i Sprawiedliwości.

Pismo wojewody nie przekonało przewodniczącego Rady Miasta, który tłumaczył – „Nadal uważam, że nie ma tutaj żadnego wykroczenia z mojej strony. Projektów uchwał było dużo i radni mają prawo porozmawiać o nich w komisjach”. Zbigniew Sienkiewicz przeprowadził tę sesję w trybie zwyczajnym.

Członkowie Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Głogowie, ponownie zwrócili się do Wojewody Dolnośląskiego, Tomasza Smolarza, tym razem z prośbą o szczegółową analizę przebiegu ostatniej sesji Rady Miejskiej.

„Teraz czekamy na unieważnienie powyższych uchwał, które zostały wprowadzone do porządku obrad bez zgody prezydenta – informuje radny Pobol. Chodzi tutaj o uchwalę w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Żarków oraz o uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dudkowiaka.

„Na powyższe zmiany, mimo naszego wniosku, przewodniczący nie wystąpił do prezydenta o wyrażenie zgody” – zauważa Radosław Pobol.

Zdaniem klubu Prawa i Sprawiedliwości takie zachowanie jest nie tylko niedopuszczalne, ale jest jawnym łamaniem prawa i samowolką – „Nigdy nie zgodzimy się na to, aby większość w radzie wykorzystywać do przeprowadzania sesji według własnych celów, bez zachowania procedur i z tak jawnym brakiem kompetencji” – zapowiada radny.

Wrócimy do spawy w najbliższym Temacie Tygodnia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.