Technicy z ekonomika pojadą kształcić się do Niemiec

0
505
zdjęcia 2013-10-24-zespól-szkół-ekonomicznych@Głogów-praktyki-zawodowe-(fot.strona-szkoły)-01-

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie od nowego roku szkolnego będzie realizował kolejny projekt w ramach Programu ERASMUS+ pod nazwą “Praktyka zagraniczna-przygotowanie do pracy i życia”.  Kilkudziesięciu uczniów wyjedzie na zagraniczne praktyki do Niemiec, gdzie odbędą szkolenia zawodowe pod kątem europejskiego rynku pracy. Wartość projektu wynosi 79 tysięcy euro.

Zespół Szkół Ekonomicznych jest jedną z 23 szkół na Dolnym Śląsku, która weźmie udział w projekcie ERASMUS+ pod tytułem „Praktyka zagraniczna-przygotowanie do pracy i życia”.

– „Na 84 złożone wnioski z obszaru woj. dolnośląskiego, komisja UE zatwierdziła 23, a wśród nich właśnie naszej szkoły” – mówi dyrektor ZSE w Głogowie, Wojciech Janisio.

Partnerem projektu jest Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH w Niemczech, który posiada duże doświadczenie we współpracy z zagranicznymi szkołami. Wartość tego projektu wynosi 79 tysięcy euro.

Jednym z głównych celów tego programu jest nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych oraz odbycie szkolenia zawodowego pod kątem potrzeb rynku pracy w celu uzyskanie przez nich mobilności na europejskim rynku pracy. Poza tym to szansa dla uczniów na doskonalenie umiejętności językowych.

Jak informuje Wojciech Janisio, projekt odpowiada założeniom strategii Europa 2020 mającej na celu stworzenie konkurencyjnej gospodarki europejskiej, ponieważ wykształcenie wykwalifikowanej kadry zawodowej jest nieodzownym czynnikiem rozwoju każdej gospodarki, a rola szkoły średniej-technikum jest w tym zakresie szczególnie ważna.

„Projekt uwzględnia również  priorytety programu Erasmus+ takie jak zwiększenie mobilności młodych ludzi na rynku pracy i zapobieganie bezrobociu wśród młodych ludzi. Nasz projekt kładzie również nacisk na rozwijanie wielojęzyczności i udoskonalenia kompetencji kluczowych. Służyć będzie temu szczególnie kontakt uczniów z młodzieżą niemiecką z Gimnazjum z Eisenach oraz podczas praktyk w przedsiębiorstwach” – informuje dyrektor.

Dzięki udziałowi w zagranicznych praktykach uczniowie zdobędą takie dokumenty jak Europass Mobilność i certyfikat potwierdzający okres pobytu zagranicznego wraz z oceną za postawę i osiągnięcia. Uczniowie przygotują również CV- Europass. Uzyskane przez nich dokumenty poświadczą ich nowe kwalifikacje zawodowe.

„Dzięki przeprowadzeniu takiego projektu nasza szkoła może uzupełnić swoją ofertę edukacyjną i zaoferować uczniom lepsze środowisko do nauki zawodu. Ulepszenie oferty edukacyjnej przyniesie podniesienie znaczenia naszej szkoły w regionie i przyciągnie do nas absolwentów gimnazjów, którzy poważnie myślą o kształceniu zawodowym i rozwoju” – zauważa dyrektor.

Uczestnicy projektu to uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa,  technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.  Po raz pierwszy udział w projekcie wezmą uczniowie ZSZ w zawodzie kucharz. Uczniowie ci, odbędą 4-tygodniowe staże zawodowe w Niemczech.

Przed wyjazdem wezmą udział w bogatym programie przygotowawczym, który obejmuje zajęcia zawodoznawcze, kulturowe, psychologiczno-pedagogiczne i językowe.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.