Spotkanie akcjonariuszy KGHM-u

0
1119
zdjęcie 2014-01-11-Józef-Czyczerski-001
W poniedziałek odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM-u, na którym powołano skład Rady Nadzorczej. Do Rady weszło trzech reprezentantów załogi, w tym Czyczerski i Hajdecki, którzy trzy lata walczyli w sądzie o to, aby zasiąść w Radzie. Na poniedziałkowym spotkaniu ustalono także wysokość dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM-u, które zebrało się w poniedziałek, powołało nowy skład Rady Nadzorczej na dziewiątą kadencję. Najwięcej, bo aż czterech przedstawicieli ma Ministerstwo Skarbu Państwa, które jest największym udziałowcem spółki. W Radzie zasiądzie także trzech reprezentantów załogi: Józef Czyczerski i Bogusław Szarek z “Solidarności” oraz Leszek Hajdacki z OPZZ.
Przypomnijmy, że Czyczerski i Hajdacki trzykrotnie byli wybierani przez załogę do Rady, ale przedstawiciele Skarbu Państwa niepowoływali ich. Powodem miał być udział związkowców w słynnych zamieszkach przed biurem zarządu. Dopiero wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zmusił przedstawiciela Skarbu Państwa do zagłosowania nad Czyczerskim i Hajdackim. Powołanie ich zakończyło trzyletni spór.
– „Cieszę się, że minister skarbu wrócił po latach do przestrzegania przepisów. Sąd jednak wyraźnie wskazał, że to, co minister robił przez te trzy lata,było działaniem na szkodę spółki. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli przyjrzeć się całej sytuacji, jaka miała miejsce w spółce. W mojej ocenie niektóre decyzje podejmowane przez władze koncernu fundamentalnie zagrażają przemysłowi miedziowemu w Polsce”– mówił Józef Czyczerski.
Kolejną ważną decyzją podjętą na poniedziałkowym Zgromadzeniu było ustalenie wysokości dywidendy. Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 5 złotych dywidendy na akcję. Dywidenda będzie płatna w dwóch ratach, każda po 2,5 zł. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić 18 sierpnia, a drugiej 18 listopada.

Dywidenda jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu. Prezes KGHM Herbert Wirth informował, że zarząd KGHM będzie rekomendował wypłatę w formie dywidendy 1/3 zysku za 2013 r. Przypomnijmy, że za 2012 rok spółka wypłaciła 9,8 zł dywidendy na akcję.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.