Sztandar na 10-lecie głogowskiej uczelni

0
578
zdjęcie 2014-06-11-14-posiedzenie-senatu-PWSZ@sala-rajców@Głogów-001

Uroczystym posiedzeniem Senatu PWSZ w Sali Rajców obchodzono jubileusz 10-lecia głogowskiej uczelni. Obchodzona rocznica była okazją do wręczenie nagród osobom zasłużonym dla PWSZ. Specjalne statuetki odebrali pracownicy placówki. Od wczoraj głogowska uczelnia ma też swój sztandar.

W piątek w Sali Rajców głogowskiego rausza odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Była to jedna z najważniejszych uroczystości przygotowanych z okazji 10-lecia uczelni. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in. starosta Rafael Rokaszewicz i prezydent Jan Zubowski, poprzedni rektorzy uczelni oraz dyrektorzy i przedstawiciele głogowskich instytucji.

Inicjatorem powstania placówki był ówczesny prezydent miasta, Zbigniew Rybka. Głogowska  uczelnia została powołana decyzją Rady Ministrów dokładnie 22 czerwca 2004 roku, choć przygotowania rozpoczęły się kilka lat wcześniej. W pierwszym roku akademickim na studia w nowej uczelni zdecydowało się ponad 100 osób i uruchomione zostały dwa kierunki. Pierwszym rektorem uczelni był prof. Eugeniusz Józefowski.

„Początki działalności nie były łatwe, jednym z podstawowych problemów było stworzenie bazy dydaktycznej, siedziba uczelni wymagała ogromnych nakładów finansowych” –  wspominała rektor PWSZ dr Katarzyna Rusak.

Dzisiaj na uczelni działa 5 kierunków w trzech instytutach: politechnicznym, humanistycznym i ekonomicznym. Uczelnię przez 10 lat opuściło ponad 1.600 absolwentów.

Głogowska placówka, podobnie jak większość uczelni w kraju, boryka się z problemem niżu demograficznego – „Cały czas musimy podnosić naszą atrakcyjność, urozmaicać propozycje by zachować płynność procesu kształcenia” – mówiła rektor w swoim przemówieniu.

„Musimy ciężko pracować, żeby umacniać swoja pozycję i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, nieustannie pracujemy nad naszą ofertą kształcenia, czekamy na decyzje ministra w sprawie uruchomienia nowych kierunków studiów pierwszego stopnia, a naszym marzeniem jest otwarcie studiów drugiego stopnia” – zapowiedziała dr Rusak .

Ważnym wydarzeniem podczas wczorajszej uroczystości było nadanie sztandaru głogowskiej uczelni.

Obchodzona rocznica była okazją do wręczenia nagród osobom zasłużonym dla głogowskiej PWSZ. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki „Zasłużony dla PWSZ w Głogowie” przyznawane przez Senat uczelni. Otrzymali je: Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Jan Kazimierz Zubowski, Prorektor PWSZ w Głogowie, dr inż. Katarzyna Pantoł, prof. nz. dr Antoni Jeżowski, mgr inż. Aneta Dziubek oraz mgr Urszula Zięba.

Specjalne statuetki odebrali też pracownicy uczelni. Z okazji jubileuszu, pracownicy wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem i pracą na rzecz Uczelni, otrzymali nagrody Rektora PWSZ w Głogowie. Uroczystość uświetnił Chór Beati Cantores pod dyrekcją Barbary Walendzik.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.