Gmina wydała książkę

0
646
2013-10-14-gmina-Jerzmanowa-herb-01-

Gmina Jerzmanowa posiada kolejną publikację książkową, w której tym razem przedstawiona została historia i bardzo szczegółowy opis Potoczka i Gaików. Jej autorem jest Edward Gross – pisarz mieszkający w Gaikach, który za swój dorobek literacki związany z promowaniem Gminy Jerzmanowa otrzymał w 2012r. tytuł „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.

Edward Gross jest emerytowanym nauczycielem oraz pisarzem mieszkającym w Gaikach. Obrany przez niego kierunek literacki to literatura faktu, która opowiada o wojennych, tragicznych losach Polaków na kresach. Głęboko porusza w niej autentyzm postaci oraz miejsc i wydarzeń. Spod jego pióra wyszły takie tytuły jak: „ Wojsko polskie a bandyci z UPA”, „Kresowe dzieje podolskich wsi”, „Tragedia Podola”, „Zbrodnie ukraińskiej powstańczej Armii”. Warto dodać, że Edward Gross za swój dorobek literacki związany z promowaniem Gminy Jerzmanowa otrzymał w 2012r. tytuł „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.

Swoim talentem literackim i wiedzą podzielił się z mieszkańcami miejscowości, w której zamieszkuje od ponad 60 lat. Świeżo wydana przez Gminę publikacja „Gaiki – Potoczek. Przyszłość – Teraźniejszość” jest wspomnieniowym obrazem mieszkańców obu wsi, walorów przyrodniczych, otoczenia, w której autor łączy przeszłość z teraźniejszością.

„U nas na Podolu mówiono: próżna trwałość w mowie, próżna i w żelezie, tylko to jest trwałe co na papier wlezie. Pisząc książkę kierowałem się właśnie tymi słowami. Wszystko przeminie, my przeminiemy, a to co jest zapisane pozostanie dla przyszłych pokoleń” – tak autor uzasadniał decyzję o napisaniu wspomnień.

Prawa autorskie do książki Gmina pozyskała w marcu tego roku i od razu zleciła wydawnictwu jej wydanie.

„Wzbogaciliśmy się my jako Gmina i jako mieszkańcy w przepiękną publikację oddającą obraz Gaików i Potoczka takimi jakie były i teraz są, od zamierzchłych czasów po teraźniejszość. Z pewnością jest to nieoceniony wkład p. Grossa w powiększenie dorobku kulturowego Gminy oraz w jej promocję” – mówił wójt gminy Jerzmanowa, Lesław Golba.

Spotkaniu wieńczącym wydanie publikacji autor nie krył swojej ogromnej radości -„Nie mogłem się doczekać by ją zobaczyć. Zaraz pokażę ją przyjaciołom”. Radość była tym większa, że p. Edward Gross otrzymał z rąk wójta Lesława Golby prezent – nowy laptop, o którym marzył od lat. Ciesząc się podkreślił, że teraz kiedy ma komputer i dostęp do internetu jego warsztat pracy literackiej zupełnie zmieni swoje oblicze.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.