Ku przyszłości poprzez aktywną integrację

0
393
2014-05-31-ku przyszłości-poprzez-aktywną-integrację-projekt-001

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, od stycznia tego roku, realizuje siódmą edycję projektu systemowego pn. „Ku przyszłości poprzez aktywną integrację”. Przez cały rok osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na terenie gminy Jerzmanowa, biorą udział w różnego rodzaju działaniach tj. warsztaty, wyjazdy, wycieczki. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców gminy Jerzmanowa zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w tym roku zakwalifikował do uczestnictwa w projekcie 8 osób zamieszkujących na terenie Gminy Jerzmanowa, w wieku 15-64, niepełnosprawnych, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby biorące udział w projekcie, w marcu podpisały kontrakty socjalne sporządzone przez pracowników socjalnych.

W marcu i kwietniu uczestnicy projektu brali udział w warsztatach edukacyjno – kompetencyjnych w ramach zadania „Aktywna integracja”. Warsztaty miały na celu przybliżenie uczestnikom zależności między emocjami, myśleniem i działaniem, podstawami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności wychowawczych i relacji wewnątrzrodzinnych, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem.

W maju natomiast rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym, które potrwają do czerwca. W ramach działań środowiskowych, 23 maja grupa docelowa wraz z osobami towarzyszącymi oraz osoby z zespołu projektowego uczestniczyli w wyjeździe integracyjno – edukacyjno – kulturalnym do Wrocławia.

Podczas wyjazdu uczestnicy spacerowali po Ogrodzie Botanicznym, następnie zwiedzili Katedrę Wrocławską i wjechali windą na wierzę katedry celem podziwiania panoramy Wrocławia. W kolejnym etapie wycieczki uczestnicy odbyli rejs statkiem po Odrze z przystankiem w Zoo. Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego zakończył wspólny obiad, po którym uczestnicy udali się na mutimedialny pokaz fontann. Ostatnim punktem wyjazdu był po Ogrodzie Japońskim.

Wszystkie działania w ramach projektu „Ku przyszłości poprzez aktywną integrację” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania w ramach projektu będą trwały do grudnia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.