Budowa nowej instalacji RIPOK rozpoczęta

0
646
zdjęcie 2014-05-30-rozpoczęcie-budowy-RIPOK-u@Głogów-002

30 maja odbyło się symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego GPK – SITA, które rozpoczyna budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). RIPOK ma zostać przekazany do użytkowania w marcu 2015 r. Koszt całej inwestycji to prawie 20 mln złotych. Jak zapowiadają władze spółki do instalacji docelowo może trafić nawet do blisko 40 tys. Mg rocznie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego.

W naszym regionie funkcjonują cztery takie instalacje: w Polkowicach, Lubinie, w Legnicy i w Głogowie. Firmy zajmujące się odpadami w tych miejscowościach, są zobowiązane do marca przyszłego roku wybudować instalację, która będzie profesjonalnie zajmowała się procesami unieszkodliwiania odpadów. Wtedy to bowiem skończy się pozwolenie na funkcjonowanie tymczasowych instalacji zastępczych. Jest to jeden z powodów budowy nowej instalacji, która ma utrzymać status regionalnych instalacji.

RIPOK ma zostać przekazany do użytkowania w marcu 2015r. W tym czasie powstaną: sortownia, kompostownia z bioreaktorami i płytą do dojrzewania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz cały ciąg komunikacyjny związany z dostarczaniem i magazynowaniem odpadów.

Docelowo instalacja Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów (MBP), została tak zaprojektowana, aby spełnić wszelkie wymagania przepisów prawa w zakresie zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych jak również umożliwić w sposób w jak najbardziej efektywny sposób odzyskiwanie surowców wtórnych nadających się do wtórnego wykorzystania – recyklingu.

„Będzie to najnowsza instalacja jaka powstanie w Regionie Północnym województwa dolnośląskiego, której wyposażenie pozwoli zoptymalizować koszty funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami w Regionie przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich obostrzeń prawnych przewidzianych dla tego rodzaju instalacji – informuje Mariusz Nosal, prezes spółki GPK Sita.

W przypadku sprzyjającej koniunktury gospodarczej na sprzedaż paliw alternatywnych, Zakład przygotowany został, do instalacji dodatkowych urządzeń, umożliwiających produkcję takiego paliwa. Do instalacji docelowo może trafić nawet do blisko 40 tys. Mg rocznie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego.

„Dzięki tej inwestycji zwiększy się w regionie ilość odpadów poddawanych procesom odzysku mechanicznego i biologicznego, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość surowców wtórnych trafiających na składowiska. Ta instalacja będzie ważnym elementem regionalnego systemu gospodarki odpadami oraz rozwiązaniem, dzięki któremu Miasto Głogów i okoliczne gminy osiągną wymogi unijne w zakresie redukcji ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska – zapowiadają władze spółki.

Koszt inwestycji to prawie 20 mln złotych pochodzących z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy dofinansowaniu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz ze środków własnych Spółki. Zakład będzie budowany przez firmę Budimex.

2014-05-30-rozpoczęcie-budowy-RIPOK-u@Głogów-001

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.