Stowarzyszenie Grochowice Zdrój namawia do zmiany stylu życia

0
493
2014-05-19-zajęcia-w-ramach-projektu-zmień-styl-życia-stowarzyszenie-Grochowice-Zdrój@gmina-Kotla-001

Stowarzyszenie Grochowice Zdrój działające na terenie gminy Kotla, namawia mieszkańców do zmiany stylu życia. Trwa właśnie realizacja projektu pn. „Zmień styl życia”, w ramach którego odbywają się m.in. warsztaty komputerowe, kulinarne, zajęcia z gimnastyki oraz nordic walking. Koszt całego projektu wynosi prawie 6.500 zł, z czego pozyskana dotacja to ponad 4.500 zł.

Stowarzyszenie Grochowice Zdrój działające na terenie gminy Kotla realizuje projekt pn. „Zmień styl życia” współfinansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, z Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na Terenach Wiejskich „Razem Możemy Więcej”.

Projekt realizowany będzie do końca lipca 2014 r. Koszt całego projektu wynosi prawie 6.500 zł, w tym dotacja ponad 4.500 zł.

Projekt zakłada wsparcie inicjatywy mieszkańców Grochowic w zakresie promocji zdrowego trybu życia oraz w zakresie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych. Realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kotli oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, zespołem folklorystycznym „Grochowiczanki” i Radą Sołecką z Grochowic.

„W ramach projektu odbyły się warsztaty dietetyczne i komputerowe, rozpoczęliśmy warsztaty z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz instruktażowe z nordic walking” –  mówi Barbara Kobiela, prezes Stowarzyszenia.

W najbliższym czasie kontynuowane będą warsztaty komputerowe z Latarnikiem Polski Cyfrowej – wolontariuszem przeszkolonym w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Miejsca na te warsztaty użyczy GOKiS w Kotli przy stanowiskach komputerowych w bibliotece.

Dzięki wolontariuszom z KGW oraz środkom z funduszu sołeckiego rozpoczęto warsztaty kulinarne dla dzieci w ramach zajęć świetlicy środowiskowej. Ich celem jest promowanie idei zmiany nawyków żywieniowych poprzez zabawę i wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków.

Także osoby dorosłe będą uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, które mają na celu promocję zmiany nawyków żywieniowych.

„Proponowane zajęcia edukacyjne mają zainteresować lokalną społeczność podejmowaniem aktywności w kierunku wprowadzania w życie nowych aktywnych form spędzania czasu wolnego” – wyjaśnia Barbara Kobiela.

2014-05-19-zajęcia-w-ramach-projektu-zmień-styl-życia-stowarzyszenie-Grochowice-Zdrój@gmina-Kotla-001

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.