Pracownicy KGHM-u wybierali swoich reprezentantów do Rady

0
470
zdjęcie 2014-01-11-Józef-Czyczerski-001

Pracownicy KGHM-u przez dwa dni, 14 i 15 maja wybierali swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej spółki. Czy tym razem liderzy związkowców znajdą się w Radzie? Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Walnego Zgromadzenia, która dotychczas blokowała powołanie ich w skład Rady.

W Radzie są trzy miejsca dla przedstawicieli związkowców. Pracownicy kombinatu głosowali na kandydatów reprezentujących dwa największe związki: „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego.

W wyborach ponownie wystartowali szef „S” Józef Czyczerski i wiceszef ZZPPM Leszek Hajdacki. W ostatnich latach byli oni kilka razy wybierani przez załogę do Rady, ale Walne Zgromadzenie ich nie powoływało. Do tej pory reprezentant ministra skarbu, który ma ponad 30% akcji spółki, blokował głosowanie nad powołaniem związkowców, obarczając ich odpowiedzialnością za agresywną manifestację w 2011 r.

Od tamtej pory, pracownicy już cztery razy szli do urn, żeby wybrać trzech swoich przedstawicieli. Jednak żaden z nich nie został powołany. Związkowcy przez trzy lata walczyli o przeprowadzenie kolejnych wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. W końcu doczekali sie decyzji w tej sprawie.

W tym tygodniu  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na skutek apelacji wniesionej przez Waldemara Brusa, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 2 grudnia 2013 r. w ten sposób, że uchylił uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM  w sprawie niepowołania w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Józefa Czyczerskiego wybranego przez pracowników KGHM.

„Powinienem być członkiem Rady Nadzorczej. Problem w tym, że kadencja się skończyła. Dla mnie ważniejsze jest to, że rozpoczyna się nowa kadencja. Nie mieściłoby się w głowie, że minister – wiedząc że łamie ustawę, co jest potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – złamałby jeszcze raz ustawę. To jest niemożliwe” – mówił Józef Czyczerski.

W tym roku upływa kadencja Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie odbędzie się 19 czerwca.

źródło:ekonomia.rp.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.