Powiat Głogowski: 60 mln i 34 zrealizowane projekty. Podsumowanie 10 lat w UE

0
668
zdjęcie-2014-01-27-Rokaszewicz-Aryż-konferencja@Starostwo@Głogów-001

Blisko 60 mln złotych pozyskanych ze środków unijnych, w ramach których zrealizowano 34 projekty – to podsumowanie jakiego dokonały władze samorządu powiatu głogowskiego w związku z 10 rocznicą przystąpienia do Unii. Starosta Rafael Rokaszewicz oraz wicestarosta Grzegorz Aryż na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami mówili o najważniejszych zadaniach jakie udało się zrealizować za unijne pieniądze.

Polska niedawno świętowała 10 rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Rocznica stała się także okazją do podsumowań na szczeblu samorządowym. W Starostwie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono najważniejsze zadania i inwestycje, które udało się zrealizować z funduszy europejskich.

W ciągu 10 lat udało się pozyskać prawie 60 mln złotych – „To kwota pozyskana zarówno na zadania duże inwestycyjne, jak i miękkie związane z realizacją np. projektów w ramach Kapitału Ludzkiegoƒ” – mówił starosta Rafael Rokaszewicz.

W sumie zrealizowane zostały 34 projekty, w tym 9 projektów dużych, inwestycyjnych. Starosta podkreślił, że ogólna wartość zrealizowanych zadań to 79 mln złotych, z czego wkład własny to 17 mln.

„Zadania były finansowane w różnym stopniu. W ramach Kapitału Ludzkiego były głównie finansowane w 100%, natomiast zadania inwestycyjne były finansowane w różnym przedziale od 50 do 75%” – wyjaśnił Rokaszewicz.

Najwięcej zadań za unijne pieniądze zostało zrealizowanych w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia, ochrona środowiska, polityki przeciwdziałania bezrobociu oraz pomocy społecznej.

Często problemy zaczynają się dopiero kiedy przychodzi do rozliczenia środków. Skomplikowane wymogi i szczegółowe kontrole powodują, że często instytucje muszą zwracać pozyskane wcześniej środki finansowe. Jak podkreślił Rafael Rokaszewicz, taka sytuacja nie miała miejsca w głogowskim Starostwie.

„Myślę, że w województwie dolnośląskim jesteśmy w gronie liderów, jeżeli chodzi o pozyskane środki i realizację takiej ilości zadań w okresie tego 10-lecia” – mówił Rafael Rokaszewicz.

Jednak nie wszystkie wnioski kończyły się sukcesem – „Duża ilość projektów związanych z zagospodarowaniem terenów przyszkolnych nie otrzymały dofinansowania, dzisiaj to nadrabiamy poprzez inne programy krajowe i marszałkowskie” – zauważa starosta głogowski.

Teraz najważniejszym zadaniem jakie stoi przed samorządem to przygotować się do walki o pieniądze w kolejnej perspektywie finansowej. A będzie o co walczyć, bo w ramach dolnośląskiego RPO jest prawie 2 mld euro.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.