ZUS przypomina o rozliczeniach

0
468
logo 2013-03-13-ZUS@Glogow-logo-001

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zbliża się termin rozliczenia dodatkowych przychodów. Dotyczy to osób, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i jednocześnie pracują. Rozliczenie dotyczy okresu od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Kto informuje ZUS

Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych każdorazowo muszą poinformować ZUS o podjęciu działalności zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę, zlecenia czy pozarolnicza działalność gospodarcza). Mimo spełnienia tego obowiązku, po zakończeniu roku rozliczeniowego, który trwa od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku, świadczeniobiorcy muszą przekazać do ZUS informację o łącznej wysokości swoich zarobków w tym okresie.

„Termin mija 31 maja każdego roku. Następnie ZUS rozlicza ich przychód i decyduje, czy w minionym okresie rozliczeniowym mieli prawo do wypłaty świadczenia i w jakiej wysokości”– informuje Emilia Nowakowska z Oddziału ZUS w Legnicy.

Obowiązek poinformowania ZUS o przychodzie z poprzedniego okresu rozliczeniowego mają również płatnicy składek, u których osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku osiągały przychód mający wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Roczne limity przychodów

Świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługują w pełnej wysokości, gdy łączna kwota przychodu i świadczenia – w rozliczanym roku 2013/2014 – nie przekroczyła dopuszczalnej rocznej kwoty przychodu, tj. 10 566 zł.

Jeżeli łączna kwota zadeklarowanego rocznego przychodu wraz ze świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym przekroczy kwotę 10 556 zł, to świadczenie ubezpieczonego zostanie obniżone, a nadpłacone przez ZUS kwoty trzeba będzie zwrócić. Jeśli łączne przychody okażą się wyższe niż 29 582,40 zł (graniczna roczna kwota przychodu), ubezpieczony będzie musiał zwrócić wszystkie świadczenia za okres, w którym jego prawo do zasiłku lub świadczenia powinno być zawieszone.

„Zamiast rozliczenia rocznego można zastosować rozliczenie miesięczne – wówczas, gdy jest korzystniejsze od rocznego” – przypomina Emilia Nowakowska. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ZUS w  placówce terenowej Zakładu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.