Rozpoczęła się w Głogowie akademia samorządowa

0
594
Zdjęcie: sala szkoleniowa

Samorządowcy i członkowie organizacji pozarządowych wzięli udział w pierwszym spotkaniu edukacyjnym w ramach projektu “Aktywne Organizacje – Silny Samorząd”. Najważniejszym celem spotkań jest przełamywanie negatywnych postaw wśród przedstawicieli NGO i JST oraz poprawa jakości konsultacji społecznych.

Trwa realizacja projektu “Aktywne Organizacje – Silny Samorząd”, którego realizatorami są Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, Starostwo Powiatowe oraz Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany na terenie dwóch powiatów: głogowskiego i polkowickiego od października 2013 roku.

Bardzo ważnym zadaniem w ramach projektu jest organizacja cyklu spotkań edukacyjnych pn. Akademia Samorządowa.  W ramach projektu zaplanowano trzy spotkania skierowane do samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pierwsze spotkanie już się odbyło. Zapytaliśmy więc dwóch przedstawicieli jednostek samorządowych, o to, jakie doświadczenia wynieśli ze spotkania.

“Udział w Akademii dla JST pozwolił mi przede wszystkim raz jeszcze przekonać się jak ważny jest zespół osób, z którymi się współpracuje. Za wszystkimi sukcesami kryje się team osób – drużyna, która może zdziałać wiele pod warunkiem, że nastąpi ten pierwszy, ważny element – integracja.

Ciekawym doświadczeniem było dla mnie również spotkanie z wieloma tak wspaniałymi ludźmi z naszego regionu, które również brały udział w Akademii. Warsztaty pozwoliły bliżej nam się poznać – wymienić doświadczeniami, ale również planować wspólne rzeczy, wydarzenia.

Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym jak można byłoby poprawić współpracę jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych, wypracowując pewne modele. Ciekawe rozwiązania dotyczące rozwiązywania kwestii spornych przedstawił nam trener – Pan Tomek Antosiak, myślę, że każdy z nas w jakiś sposób tę wiedzę wykorzysta w praktyce” – mówi Joanna Brodowska z Urzędu Gminy Gaworzyce.

W spotkaniu uczestniczyła też Paulina Bilińska z Urzędu Gminy Radwanice –“Szkolenie składało się z dwóch części tematycznych. Pierwsza dotyczyła komunikacji interpersonalnej, która jest ważnym aspektem w kontaktach międzyludzkich.  Prowadzący w sposób zrozumiały i z zaangażowaniem przedstawił nam temat popierając teorię przykładami wziętymi z własnego doświadczenia.

W drugiej części mówiliśmy o partycypacji społecznej, o komunikowaniu się mieszkańców z władzami gminy oraz ich obustronnej współpracy. Profesjonalne przygotowanie szkolenia poparte ogromną wiedzą i praktyką pani wykładowczyni przyczyniło się do naszego zainteresowania tematem i wspólnej pracy przy szukaniu rozwiązań problemów jakie pojawiają się przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jestem bardzo zadowolona z jakości prowadzonych zajęć”.

W ramach projektu przewidziane są jeszcze dwa szkolenia z cyklu akademii samorządowej – w maju i w czerwcu. Oprócz tego planowany jest szereg innych działań dotyczących animacji współpracy między-sektorowej, o których będziemy informować.

Grafika: logowanie projektu Aktywne Organizacje Silny Samorząd finansowanie POKL

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.